Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

Technologia chemiczna

26.01.2022

Technologia chemiczna – Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki 2022

Wiele osób zastanawia się nad tym czym różni się chemia od technologii chemicznej? Mówiąc najprościej, chemia mówi co należy robić, a technologia chemiczna podpowiada jak należy to robić. Technologia chemiczna jest nauką stosowaną, która ma zaproponować warunki i schematy technologiczne otrzymywania żądanych produktów chemicznych w optymalny i przyjazny dla środowiska sposób, a także przy korzystnych kosztach. Technologia chemiczna to również popularny kierunek studiów, którego podstawowym założeniem jest przygotowywanie do pracy we wszystkich branżach przemysłu chemicznego. Produkcja kosmetyków, tworzywa sztuczne, rafinerie, leki…to tylko część obszarów, w których można odnaleźć się po skończonych studiach. A gdzie te studia podjąć? Na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Studia na kierunku technologia chemiczna w PK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk chemicznych i nauk technicznych. Studenci zaznajamiają się z chemią analityczną, chemią i technologią organiczną, chemią surowców naturalnych, technologią otrzymywania polimerów, czy zarządzaniem produkcją chemiczną. Kierunek oferuje liczne ścieżki specjalizacyjne, do których należą: Analityka przemysłowa i środowiskowa, Chemia i technologia kosmetyków, Lekka technologia organiczna, Technologia polimerów, Kataliza przemysłowa, Technologie środowiska i gospodarka odpadami, Procesy technologiczne i zarządzanie produkcją.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • matematyka,
 • chemia nieorganiczna,
 • chemia fizyczna,
 • metody badania związków chemicznych,
 • ekologia i przemysł,
 • surowce i procesy technologii nieorganicznej,
 • termodynamika chemiczna,
 • zarządzanie jakością,
 • bezpieczeństwo techniczne,
 • techniki komputerowe w technologii i inżynierii chemicznej,
 • aparatura chemiczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Technologii chemicznej na Politechnice Krakowskiej nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania eksperymentów chemicznych, korzystania z symulatorów wspomagających projektowanie inżynierskie, oceny zagrożeń związanych ze stosowaniem surowców i produktów przemysłu chemicznego, przewidywania reaktywności związków chemicznych, przeprowadzania syntezy związków chemicznych w skali laboratoryjnej, projektowania procesów technologicznych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przemyśle chemicznym, przemyśle kosmetycznym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle spożywczym, laboratoriach kontroli jakości, laboratoriach badawczo- rozwojowych.

 

Opinie

Technologia chemiczna to kierunek niełatwy, który wybierają prawdziwi pasjonaci tej nauki. Pomimo tego, że w kształcenie należy włożyć sporo energii, to kierunek ten cieszy się dość dużą popularnością. Jedną z uczelni, w stronę której kandydaci kierują swoją uwagę jest Politechnika Krakowska, która oferuje Technologię chemiczną na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Martyna, studentka Technologii chemicznej mówi:

„Politechnika Krakowska to miejsce idealne dla osób, którym zależy na nowoczesnym wykształceniu. Co to znaczy? Dużo zajęć praktycznych, różnorodne specjalności, doświadczeni wykładowcy. To elementy, dzięki którym można zdobyć nowoczesne wykształcenie, czyli takie, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię chemiczną na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • doboru materiałów stosowanych w budowie aparatury i instalacji chemicznych,
 • zasad ochrony środowiska naturalnego związanych z produkcją chemiczną i biotechnologiczną oraz gospodarką odpadami,
 • kinetyki, termodynamiki i katalizy procesów chemicznych,
 • technik i metod identyfikacji i charakteryzowania produktów chemicznych,
 • zarządzania jakością,
 • planowania eksperymentów chemicznych,
 • przewidywania reaktywności związków chemicznych,
 • przeprowadzania syntezy związków chemicznych w skali laboratoryjnej,
 • projektowania procesów technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia chemiczna:

Absolwent kierunku Technologia chemiczna na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle kosmetycznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle spożywczym,
 • laboratoriach kontroli jakości,
 • laboratoriach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)