Biotechnologia molekularna

Biotechnologia molekularna

Biotechnologia molekularna

26.01.2022

Biotechnologia molekularna – Uniwersytet Jagielloński 2022

Biotechnologia jest dziedziną nauki, która zajmuje się możliwością wykorzystania wirusów, organizmów oraz komórek i ich składników do celów użytkowych. Jednym z jej rodzajów jest biotechnologia molekularna, w której wykorzystuje się organizmy lub produkowane przez nie substancje otrzymane metodami inżynierii genetycznej. A gdzie stosowana jest biotechnologia molekularna? W medycynie, farmacji oraz rolnictwie. Biotechnologia molekularna to także kierunek studiów, który odnaleźć można w katalogu edukacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kierunek ten przybliża studentom między innymi zagadnienia modyfikacji genetycznych, inżynierii tkankowej, czy wykorzystywania komórek macierzystych i terapii genowych w medycynie.

Studia na kierunku biotechnologia molekularna w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia dotyczące biochemii i biologii molekularnej. Studenci zaznajamiają się z metodami i technikami badawczymi biologii komórki, mikrobiologii i inżynierii genetycznej, czy immunochemii, a także poznają najnowsze odkrycia w biotechnologii oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratoriach badawczych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim realizowane są według programu, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • biotechnologia roślin,
 • genomika funkcjonalna,
 • biotechnologiczne metody produkcji paliw,
 • metodologia pracy doświadczalnej,
 • biofizyka lipidów i błon biologicznych,
 • białka fuzyjne,
 • biologia strukturalna,
 • mechanizmy regulacji ekspresji genów,
 • nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biotechnologii molekularnej nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych, planowania i wykonywania doświadczeń, wykorzystywania specjalistycznego oprogramowania, analizowania wyników doświadczeń.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach diagnostycznych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach kryminalistycznych, firmach produkujących specjalistyczny sprzęt i tworzących nowe technologie, firmach z branży analityki chemicznej, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Biotechnologia molekularna to kierunek, który zyskuje na znaczeniu i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia. Którą uczelnię wybierają i dlaczego? Swoją uwagę kierują na Kraków i omawiany przez nas uniwersytet. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Karolina, studentka Biotechnologii molekularnej mówi:

„UJ to uczelnia, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Historia tej uczelni, grono absolwentów i nazwiska wykładowców mówią same za siebie. Studia na UJ to powód do dumy, ale także spory wysiłek, bo poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biotechnologię molekularną na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biochemii, biologii molekularnej i bioinformatyki,
 • inżynierii genetycznej,
 • zastosowania biotechnologii w ochronie środowiska,
 • biotechnologii roślin,
 • wykonywania doświadczeń oraz analizowania i interpretowania wyników,
 • rozstrzygania dylematów bioetycznych,
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biotechnologia molekularna:

Absolwent kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach kryminalistycznych,
 • firmach produkujących specjalistyczny sprzęt i tworzących nowe technologie,
 • firmach z branży analityki chemicznej,
 • firmach farmaceutycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)