Zaawansowane materiały i nanotechnologia

Zaawansowane materiały i nanotechnologia

15.03.2024

Zaawansowane materiały i nanotechnologia – Uniwersytet Jagielloński rekrutacja 2024/2025

O nanotechnologii słyszymy coraz częściej, ale nadal jest to pojęcie nie do końca odkryte i zrozumiałe. Nanotechnologia jest młodą nauką, której prekursorem był Richard P. Feynman, uznawany za jednego z najwybitniejszych fizyków w historii. Zasugerował on możliwość manipulowania materią na poziomie atomów i cząsteczek. Oznacza to, że nanotechnologia zajmuje się tworzeniem określonych struktur na poziomie nanometrycznym, czyli na poziomie atomów i cząsteczek. Nauka ta odgrywa istotną rolę między innymi w medycynie, przemyśle spożywczym, transporcie, a nawet w produkcji ubrań. Można ją poznać bliżej na studiach na Uniwersytecie Jagiellońskim, który oferuje kierunek o nazwie Zaawansowane materiały i nanotechnologia.

Studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim umożliwia pozyskanie wiedzy, na którą składają się zagadnienia z zakresu nauk fizycznych, nauk chemicznych i matematyki. Studenci nabywają umiejętności analizy problemów dotyczących struktury, właściwości i syntezy zaawansowanych materiałów funkcjonalnych i nanomateriałów, uczą się przeprowadzać badania przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi, jak również obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Ponadto, zaznajamiają się z funkcjonowaniem nowoczesnych materiałów oraz zasadami ich projektowania, konstruowania i technologii wytwarzania.

Progi punktowe na kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kandydaci na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia musieli uzyskać co najmniej 40 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Program studiów i przedmioty

Zaawansowane materiały i nanotechnologia główne przedmioty:

 • chemia nieorganiczna,
 • elektronika,
 • chemia ciała stałego,
 • równowagi fazowe,
 • historia chemii,
 • analiza matematyczna,
 • chemia fizyczna,
 • krystalografia i rentgenografia,
 • mechanika kwantowa,
 • polimery naturalne i syntetyczne,
 • metody badania materiałów,
 • biomateriały i nanomateriały,
 • zastosowanie nanotechnologii w przemyśle,
 • biologii i medycynie

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach prowadzących badania naukowe, laboratoriach kontroli jakości, przemyśle chemicznym, przemyśle farmaceutycznym, przemyśle tworzyw sztucznych, przemyśle elektronicznym.

 

Opinie

Zaawansowane materiały i nanotechnologia to kierunek, którym kandydaci na studia interesują się coraz częściej. Jedną z uczelni, która oferuje kształcenie w tym zakresie jest omawiamy przez nas uniwersytet. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Wiktor, student Zaawansowanych materiałów i nanotechnologii mówi:

„UJ to uczelnia, która wychodzi naprzeciw wymaganiom rynku. Dlatego kierunki, które można tutaj studiować dają wiedzę konkretną, praktyczną, dającą gwarancję znalezienia dobrej pracy.”

 

Gdzie studiować kierunek zaawansowane materiały i nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Studia na kierunku zaawansowane materiały i nanotechnologia prowadzone są przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego zlokalizowany przy ul. prof. Łojasiewicza 11 w Krakowie.

Kontakt:

tel. 12 664 4890

www.fais.uj.edu.pl

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zaawansowane materiały i nanotechnologię na UJ:

Absolwent kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów nanotechnologii i metod syntezy materiałów,
 • chemii fizycznej,
 • chemii organicznej i nieorganicznej,
 • analizy komputerowej obrazów mikroskopowych,
 • chemii kwantowej,
 • metod eksperymentalnych stosowanych do badań w zakresie nauki o materiałach i nanotechnologii.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia:

Absolwent kierunku Zaawansowane materiały i nanotechnologia na Uniwersytecie Jagiellońskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przemyśle chemicznym,
 • przemyśle farmaceutycznym,
 • przemyśle tworzyw sztucznych,
 • przemyśle elektronicznym,
 • instytucjach prowadzących badania naukowe,
 • laboratoriach kontroli jakości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Komentarze (0)