Neurobiologia

Neurobiologia

Neurobiologia

27.01.2022

Neurobiologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Neurobiologia to zespół dyscyplin naukowych badających budowę, rozwój i czynności układu nerwowego ludzi i zwierząt. Jest jedną z najprężniej rozwijających się nauk przyrodniczych, a najważniejszym wyzwaniem, który przed nią stoi jest ludzki mózg. Nietrudno odgadnąć, że neurobiologia jest dziedziną skomplikowaną, która łączy się z innymi naukami, takimi jak: psychologia, biochemia, czy farmakologia. Łatwo również odgadnąć, iż jest to dziedzina niezwykle interesująca, skierowana przede wszystkim do osób, które chcą dowiedzieć się jak funkcjonuje mózg, czy można wpływać na jego działanie, w jaki sposób leczyć choroby neurodegeneracyjne. Wszyscy zainteresowani neurobiologią powinni zapoznać się z ofertą kształcenia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studia na kierunku neurobiologia w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Neurobiologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat najnowszych metod badania mechanizmów funkcjonowania mózgu. Studenci zaznajamiają się ze zróżnicowaniem funkcjonalnym układu nerwowego, jego współdziałaniem z innymi układu wielokomórkowego organizmu, biologicznym podłożem funkcji poznawczych układu nerwowego, jak również mechanizmami sterującymi zachowaniem. Ponadto, poznają zasady projektowania modeli badawczych, a także zasady pozyskiwania funduszy na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Neurobiologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizowane są według programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • psychologia poznawcza i behawioralna,
 • neurofizjologia,
 • biologiczne mechanizmy zachowania,
 • neurologia i neurochirurgia,
 • biologia systemowa układu nerwowego,
 • choroby nerwowo- mięśniowe,
 • filogeneza układu nerwowego,
 • neuromotoryka,
 • sieci neuronowe i neuroobrazowanie

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Neurobiologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach naukowych, jednostkach naukowo- dydaktycznych, laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych, placówkach weterynaryjnych, firmach biotechnologicznych, firmach farmaceutycznych.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, neurobiologia to niezwykle interesujący kierunek, ale nie występuje on często w katalogach dydaktycznych. Aby podjąć naukę należy zwrócić uwagę na Poznań i funkcjonujący w tym mieście uniwersytet. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Paulina, studentka Neurobiologii mówi:

„Poznań to piękne miasto, a UAM to świetna uczelnia. Obecnie studiuję na trzecim roku i nie wyobrażam sobie, abym studiowała w innym mieście i na innej uczelni.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Neurobiologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Neurobiologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologicznych mechanizmów zachowania,
 • biologicznego podłoża funkcji poznawczych układu nerwowego,
 • plastyczności układu nerwowego na różnych etapach ontogenezy,
 • systemów sensorycznych i neurofarmakologii,
 • psychologii poznawczej i behawioralnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Neurobiologia:

Absolwent kierunku Neurobiologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach naukowych,
 • jednostkach naukowo- dydaktycznych,
 • laboratoriach diagnostycznych i biomedycznych,
 • placówkach weterynaryjnych,
 • firmach biotechnologicznych,
 • firmach farmaceutycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)