Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

Pedagogika specjalna

29.01.2022

Pedagogika specjalna – Uniwersytet Śląski w Katowicach 2022

Zadaniem pedagogiki specjalnej jest niesienie wsparcia oraz pomocy osobom, których pewne ograniczenia utrudniają proces kształcenia, wychowania oraz socjalizacji. Zajmuje się prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, czyli takich, które mają korygować różnego rodzaju deficyty oraz zastępować obniżone funkcje tymi, które mogą stanowić mocne strony. Pedagogika specjalna jest dość szeroką dyscypliną, dlatego dzieli się na: pedagogikę leczniczą, rewalidacyjną oraz resocjalizacyjną, ale warto podkreślić, iż zajmuje się również osobami utalentowanymi, zdolnymi, dostosowując programy edukacyjne do ich potrzeb i możliwości. Co zrozumiałe, aby zostać pedagogiem specjalnym należy ukończyć określone studia. Studia te realizuje Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Studia na kierunku pedagogika specjalna w UŚ KATOWICE
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju człowieka oraz przyczyn odchyleń organicznych, psychicznych i społecznych od normy. Studenci poznają zasady przeprowadzania diagnozy osób z niepełnosprawnością intelektualną, metody wychowawcze i terapeutyczne niezbędne do monitorowania przebiegu procesu edukacyjno-  terapeutycznego osób ze spektrum autyzmu, a także zasady kreowania środowiska sprzyjającego rozwojowi osób z niepełnosprawnością i niedostosowaniem społecznym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach realizowane są na podstawie programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • teoria wychowania,
 • antropologia kulturowa,
 • dydaktyka specjalna,
 • kształcenie integracyjne i włączające,
 • podstawy pedagogiki leczniczej,
 • diagnostyka w pedagogice specjalnej,
 • pedagogika społeczna,
 • psychopatologia,
 • animacja społeczno- kulturalna osób z niepełnosprawnościami

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedszkolach, szkołach, ośrodkach szkolno- wychowawczych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, dziennych ośrodkach wsparcia, domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej.

 

Opinie

Pedagogika specjalna jest kierunkiem popularnym i łatwo dostępnym w ofertach dydaktycznych. Ilość propozycji kształcenia może jednak sprawiać pewne problemy, bowiem na którą z nich się zdecydować? Zastanawiając się nad podjęciem studiów w Katowicach warto przyjrzeć się bliżej omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Śląski w Katowicach opinie? Ewelina, studentka Pedagogiki specjalnej mówi:

„Pedagogika specjalna jest kierunkiem wymagającym. Oznacza to, że nie dość że nie jest kierunkiem dla każdego, to jeszcze powinno się go studiować w najlepszej uczelni, pod okiem doświadczonych specjalistów. Takim miejscem bez wątpienia jest Uniwersytet Śląski. To uczelnia nowoczesna, otwarta, rozwijająca praktyczne umiejętności, które dzisiaj są najważniejsze na rynku pracy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • klasycznych i współczesnych teorii rozwoju człowieka,
 • rehabilitacji, edukacji, resocjalizacji i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • systemu kształcenia specjalnego,
 • konstruowania indywidualnych programów terapeutycznych,
 • diagnozy psychopedagogicznej,
 • metod aktywizujących w edukacji,
 • rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami,
 • zasad tworzenia środowiska włączającego,
 • pedagogiki osób uzdolnionych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pedagogika specjalna:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedszkolach,
 • szkołach,
 • ośrodkach szkolno- wychowawczych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • dziennych ośrodkach wsparcia,
 • domach pomocy społecznej,
 • warsztatach terapii zajęciowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Nauk Społecznych UŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Komentarze (0)