Anglistyka

Anglistyka

Anglistyka

06.12.2021

Anglistyka – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Powiedzenie, że językiem angielskim posługuje się niemal cały świat nie będzie przesadą. Język ten obecny jest w muzyce, nauce, jak również w zwykłej codzienności i według szacunków ponad 840 milionów ludzi używa go jako pierwszego bądź drugiego języka. Kilkanaście lat temu znajomość angielskiego traktowana była jako atut, mniej lub bardziej istotny. Dzisiaj staje się umiejętnością niezbędną, a w niektórych zawodach fundamentem, bez którego niemożliwa jest praca i rozwój. Jak już zaznaczyliśmy, z językiem angielskim mamy do czynienia każdego dnia, ale żeby nabrać rzeczywistych, praktycznych umiejętności w jego zakresie należy wybrać odpowiednie studia. Takie oferuje Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.

Studia na kierunku anglistyka w UMCS
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Studenci poznają zaawansowaną terminologię stosowaną w analizie zjawisk językowych, zjawisk literackich, czy historycznych, elementy życia intelektualnego anglojęzycznego obszaru kulturowego, jak również kulturę oraz instytucje z nią związane.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie realizowane są na podstawie programu, w którym zawarte są między innymi takie przedmioty jak:

 • fonetyka,
 • kultura Wielkiej Brytanii,
 • literatura brytyjska średniowiecza i renesansu,
 • historia Wielkiej Brytanii,
 • metodologia nauk humanistyczno- społecznych,
 • literatura brytyjska w okresie wiktoriańskim,
 • historia Stanów Zjednoczonych,
 • historia literatury amerykańskiej do 1945 roku,
 • tłumaczenia pisemne,
 • historia brytyjskiej odmiany języka angielskiego

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i uzyskaniu dyplomu? Absolwenci studiów na kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach międzynarodowych, urzędach państwowych i samorządowych, instytucjach kultury, biurach turystycznych, biurach tłumaczeń.

 

Opinie

Kierunki filologiczne od lat cieszą się dużym zainteresowaniem kandydatów i śmiało można założyć, że ich popularność prędko nie osłabnie. Wybór kierunków z tego obszaru jest bardzo duży, co niektórym może sprawiać pewne trudności, bowiem na którą uczelnię się zdecydować? Która będzie najlepsza? Która najlepiej przygotowuje do wejścia na rynek pracy? Planując studia w Lublinie warto poznać bliżej omawianą przez nas uczelnię, czyli UMCS. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie opinie? Kamila, studentka Anglistyki mówi:

„UMCS jest uczelnią popularną, ponieważ daje studentom możliwość rozwijania zainteresowań. Każdy może działać w kołach naukowych, pracować przy organizacji konferencji, uczestniczyć w projektach edukacyjnych, czy wziąć udział w wymianie studenckiej. Możliwości jest bardzo dużo i tylko od nas zależy, z której skorzystamy.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Anglistykę na UMCS:

Absolwent kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • językoznawstwa, literaturoznawstwa, i kulturoznawstwa,
 • historii Wielkiej Brytanii,
 • kultury Stanów Zjednoczonych,
 • dydaktyki języka angielskiego,
 • literatury brytyjskiej i amerykańskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Anglistyka:

Absolwent kierunku Anglistyka na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • środkach masowego przekazu,
 • instytucjach kultury,
 • instytucjach międzynarodowych,
 • urzędach państwowych i samorządowych,
 • biurach turystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku anglistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język angielski, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu średnich ocen ze studiów wyższych. O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci kierunków anglistycznych o specjalności nauczycielskiej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)