Ogólne zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W WARSZAWIE NA ROK AKADEMICKI 2022/2023

 

 1. WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY I TRYBY STUDIÓW, NA KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ NABÓR KANDYDATÓW

 

Wydział Wychowania Fizycznego Kierunek wychowanie fizyczne

 1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 2. Studia pierwszego stopnia niestacjonarne

 3. Studia drugiego stopnia stacjonarne

 4. Studia drugiego stopnia niestacjonarne

 

Kierunek sport

 1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 2. Studia drugiego stopnia stacjonarne

 

Kierunek turystyka i rekreacja

 1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne

 2. Studia drugiego stopnia stacjonarne

 

Wydział Rehabilitacji Kierunek fizjoterapia

1. Jednolite 5-letnie studia magisterskie stacjonarne.

Kierunek pielęgniarstwo

 1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

 2. Studia pierwszego stopnia niestacjonarne1.

 3. Studia drugiego stopnia stacjonarne1.

Kierunek terapia zajęciowa

 1. Studia pierwszego stopnia stacjonarne.

 2. Studia drugiego stopnia stacjonarne1.

 

 

 

 

 

1 wskazany kierunek, forma, rodzaj lub stopień studiów zostanie uruchomiony w przypadku podjęcia takowej decyzji przez właściwego dziekana działającego w porozumieniu z Rektorem AWF Warszawa. Podjęcie decyzji o uruchomieniu kształcenia na wskazanym kierunku, formie, rodzaju lub stopniu studiów wymaga uwzględnienia uchwale Senatu AWF Warszawa w sprawie ustalenia liczby miejsc (limitu przyjęć) na poszczególne wydziały, kierunki, formy i stopnie studiów w AWF Warszawa na dany rok akademicki, którego rekrutacja dotyczy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie

Komentarze (0)