Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2022/2023

Artykuł archiwalny

Politechnika Krakowska rekrutacja 2022/2023

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2022.

 

Wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach I i II stopnia, prowadzonych na Politechnice Krakowskiej w roku akademickim 2022/23

 

 

Wydział Architektury

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

w języku

 

 

 

architektura i urbanistyka

architektura (architecture)

polskim

 

w języku

 

brak specjalności

studia I stopnia 4-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

sztuki plastycznie i konserwacja dzieł sztuki

studia II stopnia 1,5-roczne

architektura i urbanistyka

 

angielskim

 

 

 

architektura krajobrazu (landscape architecture)

w języku polskim

 

w języku angielskim

 

 

brak specjalności

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka rolnictwo i ogrodnictwo inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

studia niestacjonarne

 

 

architektura (architecture)

w języku polskim

 

w języku

 

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 4-letnie

 

 

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

sztuki plastycznie i konserwacja dzieł sztuki

II stopnia 1,5-roczne

architektura i urbanistyka

 

angielskim

 

 

architektura krajobrazu

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

architektura i urbanistyka

 

 

 

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

rolnictwo i ogrodnictwo inżynieria lądowa i transport

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscypliny

naukowe

studia stacjonarne

 

 

 

 

informatyka (computer science)

 

 

 

w języku polskim

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

 • data science

 • cyberbezpieczeństwo

 • systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość

 

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

w języku angielskim

 

brak specjalności

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

matematyka

 

 • matematyka w finansach i ekonomii

 • modelowanie matematyczne

studia I stopnia – licencjackie 3-letnie

 

ogólnoakademicki

 

matematyka

studia II stopnia 2-letnie

 

matematyka stosowana

 • matematyka w finansach i ekonomii

 • analityka danych

 • matematyka z informatyką

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

praktyczny

matematyka

informatyka techniczna i telekomunikacja

studia niestacjonarne

 

 

 

informatyka

brak specjalności

studia I stopnia 4-letnie

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

 • data science

 • cyberbezpieczeństwo

 • systemy inteligentne i rozszerzona rzeczywistość

 

studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

 

elektrotechnika i automatyka

 • automatyka w układach elektrycznych

 • inżynieria systemów elektrycznych

 • trakcja elektryczna

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • elektroenergetyka

 • sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

 • automatyka w przemyśle 4.0

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

informatyka w inżynierii komputerowej

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja automatyka, elektronika

i elektrotechnika

infotronika

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

studia niestacjonarne

 

 

elektrotechnika i automatyka

 • automatyka w układach elektrycznych

 • inżynieria systemów elektrycznych

 • trakcja elektryczna

 

studia I stopnia 4-letnie

 

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 • elektroenergetyka

 • sterowanie, monitoring i diagnostyka układów elektrycznych

 

studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

 

informatyka w inżynierii komputerowej

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 4-letnie

 

ogólnoakademicki

informatyka techniczna i telekomunikacja automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

Wydział Inżynierii Lądowej

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina naukowa

studia stacjonarne

 

 

 

 

 

 

budownictwo (civil engineering)

 

 

 

w języku polskim

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • budowle – informacja i modelowanie (BIM)

 • budownictwo hydrotechniczne i geotechnika

 • infrastruktura drogowa i kolejowa

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • mechanika konstrukcji inżynierskich

 • mosty i budowle podziemne

 • technologia i organizacja budownictwa

 

 

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

 

ogólnoakademicki

 

 

 

inżynieria lądowa i transport

 

w języku angielskim

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • structural design and management in civil engineering (projektowanie konstrukcji

i zarządzanie w budownictwie)

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 

 

transport

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5 letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 • logistyka i spedycja

 • transport kolejowy

 • transport miejski

 

studia II stopnia 1,5 roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

studia niestacjonarne

 

 

budownictwo

brak specjalności

studia I stopnia 4,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • infrastruktura drogowa i kolejowa

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie

 • technologia i organizacja budownictwa

 

studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 

transport

brak specjalności

studia I stopnia 4,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria lądowa i transport

 • logistyka i spedycja

 • transport kolejowy

 • transport miejski

 

studia II stopnia 2-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria lądowa i transport

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • materiały i technologie przyjazne środowisku

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

 • technologie druku 3D

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria materiałowa

 • inżynieria spajania materiałów

 • materiały i technologie przyjazne środowisku

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria materiałowa

fizyka techniczna (applied physics)

w języku polskim

 • modelowanie komputerowe

 • nowoczesne materiały i nanotechnologie

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

w języku angielskim

 • computer modelling (modelowanie komputerowe)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

nanotechnologie i nanomateriały

 • inżynieria nanostruktur

studia I stopnia 3,5-letnie

praktyczny

inżynieria materiałowa nauki fizyczne

studia niestacjonarne

 

 

 

inżynieria materiałowa

 • inżynieria spajania materiałów

 • materiały i technologie przyjazne środowisku

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria materiałowa

 • materiały i technologie przyjazne środowisku

 • materiały konstrukcyjne i kompozyty

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria materiałowa

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina naukowa

studia stacjonarne

 

 

energetyka (power engineering)

 

 

w języku polskim

 • energetyka niekonwencjonalna

 • systemy i urządzenia energetyczne

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • modelowanie komputerowe w energetyce

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

w języku angielskim

 • energy systems and machinery (systemy i urządzenia energetyczne)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

geoinformatyka

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria i gospodarka wodna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria środowiska (environmental engineering)

 

w języku polskim

 • hydroinżynieria

 • zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

 

 • technologie proekologiczne i instalacje w przemyśle

 • inżynieria dróg wodnych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

w języku angielskim

 • environmental and land engineering (inżynieria i kształtowanie środowiska)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

studia niestacjonarne

 

 

 

inżynieria środowiska

 • technologie i instalacje w inżynierii środowiska

studia I stopnia 4-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • hydroinżynieria

 • zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów

 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja

 

 

studia II stopnia 2-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

energetyka

 • energetyka niekonwencjonalna

 • systemy i urządzenia energetyczne

studia I stopnia 4-letnie studia II stopnia 2-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • instalacje, urządzenia i systemy ogrzewcze

studia I stopnia 4-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 • modelowanie komputerowe w energetyce

Studia II stopnia 2-letnie

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscyplina

naukowa

studia stacjonarne

biotechnologia

 • biotechnologia przemysłowa i w ochronie środowiska

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria chemiczna

 

inżynieria chemiczna i procesowa

 • inżynieria odnawialnych źródeł energii

 • inżynieria procesów technologicznych

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria chemiczna

 

 

technologia chemiczna (chemical technology)

 

 

w języku polskim

 • analityka przemysłowa i środowiskowa

 • chemia i technologia kosmetyków

 • kataliza przemysłowa

 • lekka technologia organiczna

 • procesy technologiczne i zarządzanie produkcją

 • technologia polimerów

 • technologie środowiska i gospodarka odpadami

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

 

ogólnoakademicki

 

 

 

inżynieria chemiczna

w języku angielskim

 • innovative chemical technologies (innowacyjne technologie chemiczne)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria chemiczna

 

Wydział Mechaniczny

 

 

Kierunek

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil

kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

automatyka i robotyka

 • automatyzacja systemów wytwarzania

 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

informatyka stosowana

 

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna informatyka techniczna i telekomunikacja

inżynieria bezpieczeństwa

brak specjalności

studia I stopnia 3,5-letnie

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

inżynieria medyczna

 • biomechanika

 • inżynieria kliniczna

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna inżynieria biomedyczna

brak specjalności

Studia II stopnia 1,5-roczne

 

 

 

inżynieria produkcji

 • techniki wytwarzania

 • systemy CAD/CAM

 • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria wzornictwa przemysłowego

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

 

mechanika i budowa maszyn (mechanics and machine design)

 

w języku polskim

 • mechanika konstrukcji i materiałów

 • komputerowo wspomagane projektowanie inżynierskie

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

 • aparatura przemysłowa

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

 

inżynieria mechaniczna

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

w języku angielskim

 • computational mechanics (mechanika obliczeniowa)

 • machine design (konstrukcja maszyn)

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

 • advanced computational mechanics (zaawansowana mechanika obliczeniowa)

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

 

 

 

pojazdy samochodowe

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 • źródła napędu i mechatronika pojazdów samochodowych

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

 

inżynieria mechaniczna

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

systemy i urządzenia przemysłowe

 • aparatura przemysłowa

 • modelowanie komputerowe systemów i maszyn cieplnych

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

 

 

 

 

środki transportu i logistyka

 • logistyka i spedycja

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

 • automatyzacja logistycznych systemów transportowych

 • inżynieria pojazdów szynowych

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

 

ogólnoakademicki

 

 

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 • logistyka i spedycja

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 

studia niestacjonarne

 

automatyka i robotyka

 • sterowanie i monitoring maszyn i urządzeń

 • technologie informacyjne w systemach produkcyjnych

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna automatyka, elektronika i elektrotechnika

 

inżynieria produkcji

 • techniki wytwarzania

 • systemy jakości i współrzędnościowa technika pomiarowa

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

 

inżynieria mechaniczna

brak specjalności

studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

mechanika i budowa maszyn

 • mechanika konstrukcji i materiałów

 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna

 

pojazdy samochodowe

 • budowa i badania pojazdów samochodowych

 • diagnostyka i eksploatacja pojazdów samochodowych

 

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna, automatyka, elektronika i elektrotechnika

środki transportu i logistyka

 • logistyka i spedycja

 • bezpieczeństwo i eksploatacja środków transportu

studia I stopnia 3,5-letnie studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 

 

Międzywydziałowa oferta dydaktyczna

 

 

Kierunek

międzywydziałowy

Specjalność

Poziom kształcenia

Profil kształcenia

Dyscypliny naukowe

studia stacjonarne

 

gospodarka przestrzenna (Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Wydział

Architektury – Wydział Inżynierii Lądowej –)1)

 

brak specjalności

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

architektura i urbanistyka inżynieria lądowa i transport

 • planowanie przestrzenne i gospodarka komunalna

 • urbanistyka i transport

 

studia II stopnia 1,5-roczne

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

architektura i urbanistyka

inżynieria lądowa i transport

inżynieria czystego powietrza

(Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – Wydział

Mechaniczny – Wydział Inżynierii Lądowej)2)

 

brak specjalności

 

 

studia I stopnia 3,5-letnie

 

ogólnoakademicki

inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

inżynieria mechaniczna inżynieria lądowa i transport

 1. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I i II stopnia gospodarka przestrzenna, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Architektury oraz Wydział Inżynierii Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

 2. Rekrutacja i kształcenie na międzywydziałowym kierunku studiów I stopnia inżynieria czystego powietrza, prowadzonym łącznie przez Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Wydział Mechaniczny oraz Wydział Inżynierii Lądowej, odbywać się będą w ramach międzywydziałowej oferty dydaktycznej i wspólnej liczby miejsc.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)