Uniwersytet Zielonogórski - rekrutacja na studia 2023/2024

Uniwersytet Zielonogórski - rekrtuacja na studia 2023/2024

Elektroniczna rejestracja w rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Zielonogórskim odbędzie się w terminie od 1 czerwca 2023 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2023 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na rekrutacja.uz.zgora.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 czerwca 2023 

Elektroniczna rejestracja - I tura (kierunek lekarski)  

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2023

Składanie dokumentów - I tura (kierunek lekarski) lipiec 2023

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

od sierpnia do września 2023

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2023

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca 2023

Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2032

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia i jednolite magisterskie (z wyłączeniem kierunku lekarskiego)

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 czerwca 2023
Ogłoszenie wyników rekrutacji wrzesień 2023
Składanie dokumentów wrzesień 2023

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na rekrutacja.uz.zgora.pl

 

Zasady rekrutacji 2023/2024 na studia w Uniwersytecie Zielonogórskim znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Zielonej Górze

kierunki studiów w Zielonej Górze

uczelnie i studia w Zielonej Górze

 

Uniwersytet Zielonogórski kierunki - rekrutacja 2023/2024

Uniwersytet Zielonogórski w rekrutacji 2023/2024 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (57 kierunków) i drugiego (40 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UZ mogą aplikować na 64 kierunki studiów stacjonarnych oraz 34 kierunki studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Zielonogórski kierunki 2023/2024

 

Uniwersytet Zielonogórski kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Administracji UZ
 • Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Architektura - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
 • Architektura wnętrz - Wydział Artystyczny UZ
 • Astronomia - Wydział Fizyki i Astronomii UZ
 • Automatyka i robotyka - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy - Wydział Mechaniczny UZ
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • Biologia - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Biznes elektroniczny - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
 • Coaching i doradztwo filozoficzne - Wydział Humanistyczny UZ
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Humanistyczny UZ
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Artystyczny UZ
 • Ekonomia - Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • Elektrotechnika - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
 • Energetyka - Filia UZ w Sulechowie
 • Energetyka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
 • Environmental protection - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny UZ
 • Filologia francuska z drugim językiem romańskim - Wydział Humanistyczny UZ
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny UZ
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny UZ
 • Filologia rosyjska - Wydział Humanistyczny UZ
 • Filozofia - Wydział Humanistyczny UZ
 • Fizjoterapia - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ
 • Fizyka - Wydział Fizyki i Astronomii UZ
 • Fizyka medyczna - Wydział Fizyki i Astronomii UZ
 • Geoinformatyka i techniki satelitarne - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
 • Grafika - Wydział Artystyczny UZ
 • Historia - Wydział Humanistyczny UZ
 • Informatyka - Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ
 • Informatyka i ekonometria - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechaniczny UZ
 • Inżynieria danych - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ
 • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Artystyczny UZ
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ
 • Kulturoznawstwo - Wydział Humanistyczny UZ
 • Literatura popularna i kreacje światów gier - Wydział Humanistyczny UZ
 • Logistyka - Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • Malarstwo - Wydział Artystyczny UZ
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny UZ
 • Ochrona środowiska - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Pielęgniarstwo - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UZ
 • Projektowanie społeczne - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Ratownictwo medyczne - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ
 • Resocjalizacja z kryminologią - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Socjologia - Wydział Nauk Społecznych UZ
 • Sztuki wizualne - Wydział Artystyczny UZ
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Nauk Biologicznych UZ
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny UZ
 • Żywienie człowieka i dietoterapia - Filia UZ w Sulechowie
 • Żywienie człowieka i dietoterapia - Wydział Nauk Biologicznych UZ
Dowiedz się więcej: rekrutacja.uz.zgora.pl
 
 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Zielonogórskim

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: kierunek lekarski (2761), psychologia (533), filologia angielska (254), informatyka (215), prawo (202), logistyka (174).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: kierunek lekarski (30,8), psychologia (4,3), filologia angielska (3,4), grafika (3,1), fizjoterapia (2,6), ratownictwo medyczne (2,5), pielęgniarstwo (2,2).

 
Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Zielonogórskim:
 • kierunek lekarski: 2761 kandydatów
 • psychologia: 533 kandydatów
 • filologia angielska: 254 kandydatów
 • informatyka: 215 kandydatów
 • prawo: 202 kandydatów
 • logistyka: 174 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Zielonogórski: znaleziono 66

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja
Wydział Prawa i Administracji UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Animacja kultury i twórczej aktywności w sieci
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Architektura
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Architektura wnętrz
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Astronomia
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biznes elektroniczny
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Coaching i doradztwo filozoficzne
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Filia UZ w Sulechowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Environmental protection
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne

Filologia angielska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Filologia germańska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filologia rosyjska
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

jednolite

stacjonarne

Fizyka
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka medyczna
Wydział Fizyki i Astronomii UZ

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Grafika
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i ekonometria
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria danych
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Literatura popularna i kreacje światów gier
Wydział Humanistyczny UZ

I stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UZ

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Projektowanie społeczne
Wydział Nauk Społecznych UZ

II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

jednolite

stacjonarne

Ratownictwo medyczne
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu UZ

I stopnia

stacjonarne

Resocjalizacja z kryminologią
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Socjologia
Wydział Nauk Społecznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Sztuki wizualne
Wydział Artystyczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomii i Zarządzania UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny UZ

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietoterapia
Filia UZ w Sulechowie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietoterapia
Wydział Nauk Biologicznych UZ

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)