Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni będzie przeprowadzona w formie online. Kandydaci na studia I stopnia będą mogli dokonać elektronicznej rejestracji w terminie od 6 maja do lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia na UMG zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r.

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na umg.edu.pl/dla-kandydatow

 

Uniwersytet Morski w Gdyni najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMG ubiegało się 2478 kandydatów. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Morski w Gdyni przygotował ponad 1,7 tys. miejsc na 10 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazała się informatyka, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 5 osób. Do popularnych kierunków należały także: transport (ponad 2,5 osoby na miejsce) oraz nawigacja (ponad 2 osoby na miejsce).

 

Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Morski w Gdyni w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na 10 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (9 kierunków) i drugiego (8kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na AMW mogą aplikować na 10 kierunków studiów stacjonarnych oraz 8 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Morski w Gdyni 2024/2025

 

Uniwersytet Morski w Gdyni kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych - Wydział Mechaniczny UMG
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektryczny UMG
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny UMG
 • Informatyka - Wydział Elektryczny UMG
 • Inżynieria jakości - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny UMG
 • Nawigacja - Wydział Nawigacyjny UMG
 • Systemy teleinformatyczne - Wydział Elektryczny UMG
 • Transport - Wydział Nawigacyjny UMG
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

Dowiedz się więcej: www.umg.edu.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

wrzesień 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2024

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od maja do lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

lipiec 2024
Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc wrzesień 2024
Ogłoszenie wyników - II tura wrzesień 2024
Składanie dokumentów - II tura wrzesień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na umg.edu.pl/dla-kandydatow

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Morskim w Gdyni znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

kierunki studiów w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

uczelnie i studia w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powiększyła się o 2 nowe kierunki studiów. Na kandydatów czekają: eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych oraz systemy teleinformatyczne.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni w roku akademickim 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich pod względem liczby osób na 1 miejsce: informatyka (4), nawigacja (ponad 2), transport (ponad 2), zarządzanie (ponad 2).

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka: 4 kandydatów
 • Nawigacja: 2 kandydatów
 • Transport: 2 kandydatów
 • Zarządzanie: 2 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 06.05.2024 od 06.05.2024
Studia II stopnia od 06.05.2024 od 06.05.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Morski w Gdyni: znaleziono 10

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych
Wydział Mechaniczny UMG

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektryczny UMG

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria jakości
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Nawigacja
Wydział Nawigacyjny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Systemy teleinformatyczne
Wydział Elektryczny UMG

II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Nawigacyjny UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Morski w Gdyni

Komentarze (0)