Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Uniwersytet Morski w Gdyni

16.06.2023

Trwa rekrutacja 2023/2024 na studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni

Rekrutacja 2023/2024 rozpoczęła się 4 maja 2023 r. I etap rekrutacji na studia I stopnia zakończy się 19 lipca 2023 r. Kandydaci mają do wyboru 10 kierunków studiów realizowanych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. W zeszłorocznej rekrutacji na podium popularności znalazły się następujące kierunki: informatyka, nawigacja i transport. 

 

Kierunki studiów oferowane na Uniwersytecie Morskim w Gdyni 

W ofercie edukacyjnej UMG na rok akademicki 2023/2024 znajdziemy 10 kierunków studiów, realizowanych na 4 prężnie rozwijających się wydziałach: Elektrycznym, Mechanicznym, Nawigacyjnym oraz Zarządzania i Nauk o Jakości oraz w Instytucie Morskim. Program kształcenia powiększył się o 2 nowe kierunki. Rekrutacja na kierunkach: eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych oraz systemy teleinformatyczne trwa. Oprócz tego na kandydatów czekają: elektrotechnika, elektronika i telekomunikacja, informatyka, mechanika i budowa maszyn, nawigacja, transport, zarządzanie oraz nauki o jakości.
Przypomnijmy, że w zeszłym roku akademickim 2022/2023 najpopularniejszymi kierunkami studiów w Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod względem liczby osób na 1 miejsce były: informatyka, nawigacja, transport oraz zarządzanie. Jak będzie w tym roku? Kandydaci mają czas do 19 lipca, aby dokonać elektronicznej rejestracji.
 

Harmonogram rekrutacji 2023/2024 w UMG

Rekrutacja 2023/2024 rozpoczęła się 4 maja 2023 r. I etap rekrutacji na studia I stopnia potrwa do 19 lipca 2023 r. W tym terminie absolwenci szkół średnich muszą zarejestrować się w systemie IRK, wgrać wymagane dokumenty (takie jak np.: skan zdjęcia i świadectwo) oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej. 20 lipca 2023 r. kandydaci otrzymają informację o postępowaniu kwalifikacyjnym na portalu IRK. Nastąpi zmiana statusu profilu na: zakwalifikowany, lista rezerwowa, bądź niezakwalifikowany.
Osoby zakwalifikowane są zobowiązane do złożenia dokumentów w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych w terminie od 20 lipca do 26 lipca 2023 r. W dniu 27 lipca 2023 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych na studia, za pośrednictwem zmiany statusu na: przyjęty, kandydat zrezygnował, nieprzyjęty, bądź studia nieuruchomione. W sytuacji, w której limit miejsc nie zostanie wyczerpany w rekrutacji podstawowej Uniwersytet Morski w Gdyni przeprowadzi rekrutację uzupełniającą. I etap II tury rekrutacji odbędzie się w terminie od 11 września 2023 r. do 14 września 2023 r.
 

Internetowa Rekrutacja Kandydatów

Uniwersytet Morski w Gdyni kształci przyszłych oficerów marynarki handlowej, wysoko kwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji statków, portów, zarządzania systemem transportowym oraz innych specjalistów dla gospodarki morskiej. Warto wspomnieć, że Uniwersytet Morski w Gdyni jest  armatorem trzech statków: żaglowca „Dar Młodzieży”, statku badawczo- szkoleniowego „Horyzont II” oraz statku badawczego „IMOR”, będącego  pierwszą polską jednostką przystosowaną do badań płytkich wód zalewowych i strefy przybrzeżnej. Swoją wyjątkowość oraz bezkonkurencyjność UMG zawdzięcza m.in. kompleksowym specjalnościom zarówno morskim, jak i lądowym. 
Studia na Uniwersytecie Morskim w Gdyni przygotowują do ciekawej pracy, która w przyszłości zaowocuje wysokim zarobkiem. Program studiów nie należy do najłatwiejszych i jest dość wymagający. Wysoki poziom kształcenia jest przepustką do owocnej kariery zawodowej, przepełnionej wspaniałą przygodą i możliwością nieustannego rozwoju. Studenci mają możliwość odbycia praktyk studenckich na statkach, na co dzień korzystają z doskonale wyposażonych laboratoriów, symulatorów, a przed sobą mają perspektywę wypraw morskich na drugi koniec świata!

Komentarze (0)