Ponad 2,4 tysiące kandydatów wzięło udział rekrutacji 2023/2024 na UMG!

Ponad 2,4 tysiące kandydatów wzięło udział rekrutacji 2023/2024 na UMG!

Studia Gdańsk | Gdynia | Sopot - Uniwersytet Morski w Gdyni

08.08.2023

Ponad 2,4 tysiące kandydatów wzięło udział rekrutacji 2023/2024 na UMG!

Pierwsza tura tegorocznej rekrutacji na Uniwersytet Morski w Gdyni na stacjonarne studia I stopnia zakończyła się 19 lipca 2023 r. Absolwenci szkół średnich mieli do wyboru 10 kierunków studiów. Wyniki rekrutacji 2023/2024 na UMG zostały ogłoszone 20 lipca 2023 r. Kandydaci najchętniej wybierali takie kierunki jak: informatyka, transport oraz zarządzanie. 
 

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2023/2024 

Uniwersytet Morski w Gdyni na rok akademicki 2023/2024 przygotował ofertę 10 kierunków studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz 49 specjalności. Na kandydatów czekało ponad 1,7 tysięcy miejsc na kierunkach studiów I i II stopnia. Najtrudniej było dostać się na informatykę, gdzie o jedno miejsce na kierunku ubiegało się średnio 5 kandydatów. Duży ścisk panował również na transporcie, gdzie średnia osób na jedno miejsce wyniosła ok. 3. Zarządzanie i nawigacja również cieszyły się sporą popularnością, z frekwencją kolejno: 2,36 oraz 1,42 osoby na jedno miejsce. 
Najliczniejsze grono kandydatów rekrutacji 2023/2024 na UMG zdecydowało się aplikować na zarządzanie - 708 osób. Chęć studiowania transportu wyraziło 414 absolwentów szkół średnich. Z kolei, liczba kandydatów na kierunkach nawigacja oraz informatyka wyniosła ponad 300. Natomiast w rekrutacji na mechanikę i budowę maszyn udział wzięło 240 osób. 
 

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia na rok akademicki 2023/2024 w Uniwersytecie Morskim w Gdyni zostanie przeprowadzona w terminie od 11 do 14 września 2023 r. Kandydaci będą zobowiązani do zgłoszenia się na wybrany kierunek studiów oraz załączenia skanów niezbędnych dokumentów w systemie IRK. 
15 września 2023 r. nastąpi wstępna kwalifikacja na kontach kandydatów na studia, ich status zmieni się na: zakwalifikowany, lista rezerwowa, bądź niezakwalifikowany. Osoby zakwalifikowane do przyjęcia będą musiały złożyć komplet niezbędnych dokumentów w terminie od 18 do 21 września 2023 r. Następnie, 22 września 2023 r. zostanie ogłoszona lista osób przyjętych na studia po rekrutacji uzupełniającej.

Komentarze (0)