Trener personalny

Trener personalny

Trener personalny

15.03.2022

Trener personalny  – Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej

Trener personalny to zawód, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem, ale pomimo coraz większej popularności nie każdy wie, na czym dokładnie polega. Trener personalny to profesja, która złożona jest z co najmniej kilku innych zawodów. Trener jest nie tylko osobą, pokazującą w jaki sposób należy wykonywać konkretne ćwiczenia. Jest osobą, która motywuje do działania, doradza w kwestiach żywienia, jak również wskazuje drogę do osiągnięcia założonych celów, a zatem jest po części dietetykiem, psychologiem, menedżerem. Nietrudno domyślić się, że aby wykonywać zawód trenera personalnego należy posiadać jasno określoną wiedzę i konkretne umiejętności, jak również kompetencje społeczne i cechy charakteru, bowiem bez umiejętności komunikacji, empatii, skutecznej motywacji trudno o wykonywanie zawodu złożonego z licznych elementów. Od czego należy zacząć? Od wykształcenia. Studia w tym zakresie oferuje Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej.

Studia na kierunku trener personalny w AWF BIAŁA PODLASKA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Trener personalny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauk o kulturze fizycznej. W toku studiów studenci poznają budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka w ontogenezie, terminologię dotyczącą postawy ciała człowieka, prawidłowe funkcjonowanie aparatu ruchu człowieka w czasie wykonywania ćwiczeń fizycznych, potrzeby energetyczne oraz mechanizmy regulujące spożycie pokarmów przez osobę aktywną fizycznie, a także zasady diagnozowania, planowania, organizowania, prowadzenia, kontroli oraz oceny procesu treningowego w sporcie powszechnym i wyczynowym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Trener personalny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej oparte są na programie, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia i kinezjologia,
 • żywienie i suplementacja,
 • elementy fizjoterapii w sporcie,
 • trening ogólnorozwojowy,
 • teoria i technologia treningu sportowego,
 • fizjologia i biochemia wysiłku fizycznego,
 • trening siły i mocy mięśniowej

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Trener personalny nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania pomiarów antropometrycznych, biomechanicznych oraz fizjologicznych, diagnozowania i monitorowania możliwości wysiłkowych organizmu, stosowania metod i technik pomiarowych do oceny postawy ciała, planowania, prowadzenia, kontroli i oceny procesu treningowego, doboru form aktywności fizycznej adekwatnych do potrzeb uczestników sportu powszechnego, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Trener personalny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w siłowniach, klubach fitness, klubach sportowych, ośrodkach rekreacji.

 

Opinie

Jak już wspomnieliśmy, trener personalny to coraz popularniejszy zawód, jednak ofert kształcenia przygotowujących do wykonywania tej profesji nie ma zbyt wiele. Planując studia w tym zakresie należy skierować się do omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej opinie? Dominika, studentka kierunku Trener personalny mówi:

„AWF w Białej Podlaskiej to uczelnia, w której każdy czuje się dobrze, przede wszystkim dlatego, że zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści. Studia tutaj to początek ciekawej kariery, niezależnie od tego w jakim kierunku chcemy się rozwijać.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Trener personalny w AWF Biała Podlaska:

Absolwent kierunku Trener personalny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy i funkcjonowania organizmu człowieka w ontogenezie,
 • teorii i technologii treningu sportowego,
 • żywienia i suplementacji,
 • najczęstszych dysfunkcji występujących w sporcie oraz metod ich leczenia, rehabilitacji i profilaktyki,
 • diagnozowania, planowania, organizowania, prowadzenia, kontroli oraz oceny procesu treningowego w sporcie powszechnym i wyczynowym,
 • zasad doboru metod, form i środków wykorzystywanych podczas ćwiczeń fizycznych w zależności od celów, sprawności fizycznej i stanu zdrowia osób podejmujących aktywność fizyczną.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Trener personalny:

Absolwent kierunku Trener personalny w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • siłowniach,
 • klubach fitness,
 • klubach sportowych,
 • ośrodkach rekreacji.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Filia AWF w Białej Podlaskiej

Komentarze (0)