Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

30.03.2022

Bezpieczeństwo narodowe – Akademia WSB w Krakowie

Bezpieczeństwo posiada niejedną definicję, ale niezależnie od tego jak wiele udałoby się ich zliczyć, to wiadomym jest, że należy do najbardziej cenionych wartości w wymiarze społecznym i indywidualnym. Bez bezpieczeństwa trudno mówić o rozwoju, porządku, czy stabilności. A jak zdefiniować bezpieczeństwo narodowe? W tym przypadku sprawa również nie jest prosta. Mawia się, że bezpieczeństwo narodowe to proces, który obejmuje wszelkie działania ochronne i obronne, których celem jest stworzenie odpowiednich warunków funkcjonowania państwa na arenie międzynarodowej. Co jeszcze? Bezpieczeństwo narodowe to także kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Akademii WSB w Krakowie.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z obszaru nauk społecznych. W toku kształcenia studenci poznają istotę bezpieczeństwa oraz jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa, jak również zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej, a także zadania administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa narodowego. Ponadto, zaznajamiają się z działaniami i technikami operacyjnymi związanymi ze zwalczaniem przestępczości oraz nabywają umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i konfliktów z zachowaniem zasad etyki zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • współczesne systemy polityczne,
 • nauka o państwie i prawie,
 • geografia bezpieczeństwa,
 • prawne i doktrynalne podstawy bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • służby specjalne w bezpieczeństwie państwa,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

Studenci Bezpieczeństwa narodowego otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy dzięki oferowanym specjalnościom. Należą do nich: Bezpieczeństwo w ochronie przeciwpożarowej, Kryminalistyka, Organizacja i funkcjonowanie służb publicznych, Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa. Ponadto, studenci kierunku mają możliwość uczestnictwa w programie ochotniczego szkolenia studentów w ramach Legii Akademickiej, którego regulamin opracowany został w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Bezpieczeństwa narodowego nabywają umiejętności między innymi w zakresie planowania strategicznego i operacyjnego w siłach zbrojnych państwa, tworzenia wariantów i planów zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa państwa, analizy zagadnień wynikających z szeroko rozumianej edukacji obronnej, prowadzenia negocjacji, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, udzielania pierwszej pomocy, stosowania technik i taktyk kryminalistycznych oraz wybranych metod wykrywania przestępstw.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach technik kryminalistycznych, czynności procesowych, zwalczania przestępczości w cyberprzestrzeni, organizacji i prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, informatycznych systemów wspomagania dowodzenia, czy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w straży granicznej, policji, straży pożarnej, agencjach ochrony osób i mienia, biurach detektywistycznych.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe to coraz popularniejszy kierunek, a rosnąca popularność sprawia, że coraz łatwiej można odnaleźć go w ofertach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać planując studia w Krakowie? Zastanawiając się nad wyborem, warto zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Akademia WSB w Krakowie opinie? Damian, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Akademia WSB to uczelnia, która daje dużo możliwości i stawia na praktyczne podejście do tematu kształcenia. Tutaj przede wszystkim zdobywa się umiejętności, bo to one liczą się najbardziej na rynku pracy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad funkcjonowania podmiotów związanych z bezpieczeństwem,
 • stosowania procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej,
 • kryminologii i wiktymologii,
 • taktyki działania w ratownictwie specjalistycznym,
 • technik kryminalistycznych,
 • prowadzenia negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • biurach detektywistycznych,
 • straży miejskiej,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia WSB w Krakowie

Komentarze (0)