Grafika

Grafika

Grafika

10.04.2022

Grafika – WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Grafika jest dziedziną, w której główne role odgrywają wrażliwość artystyczna oraz znajomość najnowszych technologii informatycznych. Studia w jej zakresie mają kształcić i rozwijać samodzielność myślenia twórczego, kształtować postawy kreatywne wobec sztuki, jak również dokładnie pokazać przestrzeń sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Tak właśnie wyglądają studia na kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Studia na kierunku grafika w WIT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych. Studenci poznają zasady stosowania środków wyrazu plastycznego w obszarze tradycyjnych sztuk plastycznych związanych z malarstwem, rysunkiem i grafiką, a także środków wyrazu plastycznego w obszarze grafiki cyfrowej. Zaznajamiają się ze stylami i tradycjami twórczymi w sztuce historycznej oraz trendami rozwojowymi w sztuce współczesnej, technologią cyfrową w grafice, zasadami dotyczącymi aspektów finansowych, marketingowych i prawnych związanych z wykonywaniem zawodu grafika.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie realizowane są w oparciu o program, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • działania i struktury wizualne,
 • grafika wektorowa 2D,
 • projektowanie graficzne,
 • typografia komputerowa,
 • grafika warsztatowa,
 • grafika koncepcyjna,
 • modelowanie 3D,
 • prototypowanie produktów multimedialnych

Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy i jasno określonych umiejętności dzięki prowadzonym specjalnościom, do których należą: Grafika użytkowa, Projektowanie graficzne w Internecie, Techniki multimedialne, Grafika cyfrowa, Zaawansowane multimedia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Grafiki w WIT Warszawa nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: formułowania koncepcji artystycznych, posługiwania się technikami cyfrowymi, posługiwania się technikami tradycyjnymi w obszarze rysunku, malarstwa i grafiki warsztatowej, projektowania grafiki wydawniczej, projektowania witryn internetowych, projektowania interfejsów użytkowników, projektowania identyfikacji wizualnych, posługiwania się oprogramowaniem komputerowym do rejestracji i przetwarzania obrazu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach kreowania form animowanych, kreacji wirtualnych przestrzeni i obiektów 3D, tworzenia ilustracji koncepcyjnych, zarządzania treścią stron internetowych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, agencjach reklamowych, studiach graficznych, firmach zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną, firmach zajmujących się produkcją gier komputerowych.

 

Opinie

Grafika należy do grona popularnych i chętnie wybieranych kierunków, a zatem odnalezienie jej w katalogach edukacyjnych warszawskich uczelni nie jest żadnym problemem. Ale którą uczelnię wybrać? Która okaże się dla nas najlepsza? Czy warto podjąć naukę w tej, którą omawiany? Jakie ma WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie opinie? Michał, student Grafiki mówi:

„WIT przyciąga ciekawymi programami nauczania, różnymi specjalnościami, dużą ilością praktyki. Ale studia wybrałem także dlatego, że porównałem różne uczelnie i okazało się, że absolwenci WIT najlepiej radzą sobie na rynku pracy. To mnie przekonało.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Grafikę w WIT Warszawa:

Absolwent kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia własnych koncepcji artystycznych i dobierania środków do ich realizacji,
 • posługiwania się urządzeniami i oprogramowaniem komputerowym przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 2D i 3D,
 • kreowania form interaktywnych i animowanych,
 • projektowania systemów informacji wizualnej,
 • tworzenia ilustracji koncepcyjnych,
 • projektowania i formatowania treści stron internetowych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Grafika:

Absolwent kierunku Grafika w WIT Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • agencjach reklamowych,
 • studiach graficznych,
 • firmach zajmujących się produkcją filmową i telewizyjną,
 • firmach zajmujących się produkcją gier komputerowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: WIT Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Komentarze (0)