Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

10.05.2022

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Zarządzanie to proces odpowiedzialny za sukces. Bez dokładnego zaplanowania, zorganizowania i nadzorowania nie da się stworzyć czegokolwiek, co mogłoby nie tylko zaistnieć na rynku, ale i na nim przetrwać. Naturalnie, aby zarządzać potrzebne są nie tylko konkretne umiejętności, lecz również cechy charakteru i zdolności przywódcze. Czy można nauczyć się bycia liderem? To pytanie pozostawmy otwarte. Pewne jest to, że można pozyskać obszerną wiedzę i liczne umiejętności. A gdzie? W Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi.

Studia na kierunku zarządzanie w WSB ŁÓDŹ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Studenci poznają podstawowe kategorie ekonomiczne, mechanizmy funkcjonowania systemu finansowego, zasady interpretowania i stosowania prawa, zasady i nowoczesne instrumenty zarządzania projektami, zasady zarządzania zasobami ludzkimi, czy zarządzania jakością. Ponadto, uczą się jak rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi i finansowymi, podejmować trafne decyzje w obszarze działań organizacji, stosować instrumenty i narzędzia marketingowe oraz kreować markę produktu i przedsiębiorstwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi realizowane są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie,
 • negocjacje handlowe,
 • psychologia procesów kadrowych,
 • rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie,
 • metody i techniki sprzedaży

Studenci Zarządzania w łódzkiej WSB otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobywania specjalistycznej wiedzy, a wszystko to dzięki realizowanym specjalnościom, do których należą: E- business i media społecznościowe, Ekonomia i zarządzanie przedsiębiorstwem, Marketing, sprzedaż i PR, Zarządzanie nieruchomościami, Zarządzanie w biznesie turystycznym i restauracyjnym, Zarządzanie w handlu i usługach, Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie wykorzystywania rachunkowości i ekonomii w procesie podejmowania decyzji biznesowych, planowania i organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie, stosowania właściwych narzędzi marketingowych w określonych sytuacjach rynkowych, budowania wizerunku firmy, tworzenia strategii marketingowych i public relations, zarządzania nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi, analizowania informacji rynkowych, budowania długoterminowych relacji z klientami, zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach nowych trendów w marketingu, technik obsługi klienta, przepisów prawnych i reguł ekonomicznych dotyczących gospodarki nieruchomościami, funkcjonowania rynku turystycznego i gastronomicznego, budowania marki, przeprowadzania procesów rekrutacji pracowników. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako doradcy personalni, menedżerowie operacyjni, specjaliści do spraw marketingu, projektanci systemów zarządzania, specjaliści do spraw obrotu nieruchomościami, specjaliści do spraw szkoleń.

 

Opinie

Zarządzanie od lat należy do grona najchętniej wybieranych kierunków, dlatego coraz więcej uczelni oferuje kształcenie w jego zakresie. Zastanawiając się nad studiami w Łodzi, warto przyjrzeć się propozycji omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi opinie? Dawid, student Zarządzania mówi:

„Studia w WSB to szansa na zdobycie wysokich kwalifikacji, które potem mogą zaprocentować na rynku. Dzisiaj pracodawcy oczekują wiedzy praktycznej, umiejętności, rozwiązywania konkretnych problemów. I WSB do tego przygotowuje. Kształci w taki sposób, aby poradzić się z wymaganiami, jakie stawiają pracodawcy.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kreowania marki produktu i przedsiębiorstwa,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • stosowania narzędzi i instrumentów marketingowych,
 • planowania i organizowania procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie,
 • funkcjonowania rynku nieruchomości,
 • analizowania informacji rynkowych,
 • budowania efektywnych systemów motywowania pracowników.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Bankowej w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach reklamowych,
 • agencjach public relations,
 • firmach szkoleniowych,
 • firmach deweloperskich,
 • organizacjach turystycznych,
 • biurach podróży,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • agencjach doradztwa personalnego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bankowa w Łodzi

Komentarze (0)