Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Gospodarka przestrzenna – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną, która ma na celu racjonalne wykorzystanie i zagospodarowanie przestrzeni geograficznej, zgodnie z zasadą harmonijnego kojarzenia celów gospodarczych i długofalowych celów rozwoju cywilizacyjnego. Oznacza to, że jest to proces przemiany i kształtowania się stanu faktycznego w stan zaplanowany i pożądany. Gospodarka przestrzenna to także kierunek studiów, realizowany w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również wiedzy z obszarów nauk ekonomicznych, społecznych i przyrodniczych. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się z uwarunkowaniami gospodarki przestrzennej, wpływem środowiska przyrodniczego na kierunki zagospodarowania przestrzeni, ekonomiką miast i regionów, prawnymi i ekonomicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania samorządu terytorialnego. Ponadto, zaznajamiają się z zasadami opracowywania planów zagospodarowania, opracowywaniem dokumentów planistycznych, czy zasadami kształtowania i lokalizacji obiektów oraz sieci infrastruktury technicznej na obszarach zurbanizowanych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi realizowane są w oparciu o bogatym program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy urbanistyki i architektury,
 • podstawy geodezji i kartografii,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • rysunek techniczny i planistyczny,
 • systemy informacji geograficznej,
 • planowanie infrastruktury technicznej,
 • grafika inżynierska

 

Nabywane umiejętności

Studenci Gospodarki przestrzennej w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: przewidywania wpływu zagospodarowania przestrzennego na zmiany w środowisku przyrodniczym, stosowania prawa w procesie zagospodarowywania przestrzeni, wykorzystywania metod i narzędzi geoinformacyjnych, analitycznych i statystycznych, przygotowywania planów rozwoju i przygotowywania dokumentów rozwoju przestrzennego, pozyskiwania środków europejskich na finansowanie projektów służących rozwojowi miejsc i obszarów.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi wyróżniają się wszechstronną wiedzą i licznymi umiejętnościami praktycznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach inwentaryzacji przyrodniczej, inwentaryzacji urbanistycznej, różnorodnych funkcji miasta, planowania infrastruktury technicznej, geodezji i kartografii, teledetekcji, czy projektowania komputerowego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach samorządu terytorialnego, administracji publicznej, biurach projektowych, pracowniach planistycznych i urbanistycznych, firmach doradczych i konsultingowych, firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

 

Opinie

Studia w Łodzi to zagadnienie złożone z wielu elementów, ponieważ miasto w centralnej Polsce należy do największych i najprężniej działających ośrodków akademickich. Oznacza to, że odnalezienie interesujących propozycji kształcenia w zakresie gospodarki przestrzennej nie jest niczym skomplikowanym. Jedną z uczelni, która oferuje studia w omawianym temacie jest WSBiNoZ. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Tomek, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu to uczelnia, której już sama nazwa podpowiada, że można w niej otrzymać różnego rodzaju wykształcenie. To uczelnia dla ludzi, którzy chcą pozyskać wiedzę praktyczną, czyli taką, którą rzeczywiście można wykorzystać i dzięki której można zdobyć interesującą pracę. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną w WSBINOZ Łódź:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • grafiki inżynierskiej,
 • urbanistyki i architektury,
 • systemów informacji geograficznej,
 • gleboznawstwa,
 • prawnych i ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • planowania infrastruktury technicznej,
 • gospodarki nieruchomościami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach samorządu terytorialnego,
 • administracji publicznej,
 • biurach projektowych,
 • pracowniach planistycznych i urbanistycznych,
 • firmach doradczych i konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach przeprowadzających audyty energetyczne budynków,
 • przedsiębiorstwach wprowadzających nowoczesne technologie w zakresie ochrony środowiska i zarządzania energią,
 • firmach pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)