Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie

03.05.2022

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie – Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie to kierunek unikatowy. Jego atutem jest nie tylko program kształcenia, sprzyjający rozwojowi osobistemu i przygotowujący do praktycznego wykonywania zawodu psychologa, lecz również nowoczesne formy odbywania zajęć oraz możliwość ubiegania się o indywidualną organizację studiów. Kierunek oferuje Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Studia na kierunku psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie w WZBINOZ ŁÓDŹ
Forma studiów niestacjonarne, online
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizowania i oceniania skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym i społecznym. Studia realizowane są w trybie niestacjonarnym i skierowane są do osób posiadających dyplom licencjata bądź magistra z innych kierunków. W trakcie kształcenia można ubiegać się o indywidualną organizację studiów, podczas których realizowany jest program studiów jednolitych magisterskich z uwzględnieniem osiągniętego już dorobku.

 

Program studiów

Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz zdobycia wiedzy specjalistycznej. Wszystko za sprawą realizowanym ścieżek kształcenia, do których należą: Psychologia społeczno- wychowawcza, Psychologia kliniczna, Psychologia biznesu. Czego dotyczą prowadzone ścieżki kształcenia? W ramach pierwszej z nich studenci uczą się jak przeprowadzać diagnozę trudności wychowawczych i trudności w nauce dziecka na tle uwarunkowań środowiskowych. Druga przekazuje wiedzę dotyczącą prawidłowego rozwoju człowieka oraz mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych. Trzecia stanowi przygotowanie do prowadzenia rekrutacji i selekcji nowych członków organizacji, diagnozowania potrzeb szkoleniowych i prowadzenia szkoleń, prowadzenia badań nad satysfakcją z pracy, czy budowania i monitorowania systemów ocen pracowniczych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, poradniach rodzinnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, pogotowiach opiekuńczych, ośrodkach interwencji kryzysowej, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach konsultingowych, szpitalach, poradniach zdrowia psychicznego.

 

Opinie

Kandydaci na studia, szukając odpowiedniej dla siebie oferty, porównują programy, ścieżki kształcenia. Zadają pytania, a do najważniejszych należą te, dotyczące uczelni, którą się interesują. Jakie ma Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi opinie? Patrycja, studentka Psychologii dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie mówi:

„Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu daje swobodę i komfort nauki. Dzięki specjalnym kierunkom i programom można połączyć zdobytą już wcześniej wiedzę z tą zupełnie nową i dzięki temu pozyskać bardzo szerokie i wszechstronne wykształcenie.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie:

Absolwent kierunku Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozy trudności wychowawczych,
 • diagnozy środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka,
 • mechanizmów powstawania i utrzymywania się zaburzeń psychicznych,
 • psychoprofilaktyki,
 • interwencji kryzysowej,
 • psychoterapii,
 • prowadzenia szkoleń,
 • prowadzenia badań dotyczących satysfakcji z pracy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia dla magistrów i licencjatów:

Absolwent kierunku Psychologia dla magistrów i licencjatów w indywidualnym trybie w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach wychowawczych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • poradniach rodzinnych,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • pogotowiach opiekuńczych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • firmach doradczych i szkoleniowych,
 • agencjach konsultingowych,
 • szpitalach,
 • poradniach zdrowia psychicznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Komentarze (0)