Zarządzanie i psychologia biznesu

Zarządzanie i psychologia biznesu

Zarządzanie i psychologia biznesu

10.05.2022

Zarządzanie i psychologia biznesu – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie i psychologia to zagadnienia, które coraz częściej idą w parze, zwłaszcza gdy mówimy o nowoczesnym biznesie. Połączenie tych dyscyplin daje nam wszechstronną wiedzę i szeroką paletę umiejętności, które znajdują zastosowanie w mediach i reklamie, badaniach rynku i opinii, zarządzaniu zasobami ludzkimi, czy instytucjach finansowych. Takie połączenie daje nam kierunek realizowany w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Studia na kierunku zarządzanie i psychologia biznesu w KOŹMIŃSKI WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologicznych aspektów funkcjonowania ludzi w organizacjach, zarządzania nimi oraz psychologicznych aspektów funkcjonowania podmiotów na rynku, a także projektowania oddziaływań w tych zakresach. Studenci poznają metody i techniki przeprowadzania diagnoz organizacji, metody przeprowadzania badań rynku i opinii społecznej, jak również metody przeprowadzania badań psychologicznych dotyczących zasobów ludzkich w kontekście ich uczestnictwa w organizacji oraz konsumentów jako uczestników zmieniającego się rynku.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie realizowane są na podstawie programu, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy psychologii,
 • psychologia społeczna,
 • diagnoza kompetencji menedżerskich,
 • mikroekonomia i makroekonomia,
 • psychologia biznesu,
 • psychologia w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • badania marketingowe

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach tworzenia projektów i biznesplanów, zachowania konsumentów, psychologii organizacji, komunikacji wewnątrz organizacji, prowadzenia badań marketingowych, psychologii pracy, rachunkowości i finansów menedżerskich. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: przedsiębiorstwach handlowych, przedsiębiorstwach produkcyjnych, administracji publicznej, agencjach reklamowych, agencjach badawczych, firmach public relations, firmach konsultingowych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Warszawie tworzą razem bardzo długą i interesującą listę. Propozycji kształcenia związanych z działalnością biznesową jest bardzo wiele, zatem przed dokonaniem wyboru warto zapoznać się z różnymi ofertami i programami nauczania. Jedną z nich stanowi Akademia Leona Koźmińskiego. Jakie ma Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie opinie? Kamila, studentka Zarządzania i psychologii biznesu mówi:

„Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia, w której każdemu się spodoba. Mnóstwo kierunków i specjalności, fantastyczni wykładowcy, nowoczesne i praktyczne programy studiów. To miejsce dla ludzi, którzy wiedzą co chcą osiągnąć.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie i psychologię biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego:

Absolwent kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami,
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi,
 • psychologii negocjacji,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • psychologii emocji i motywacji,
 • prowadzenia badań marketingowych,
 • diagnozy potrzeb organizacji oraz wprowadzania zmian w organizacjach.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu:

Absolwent kierunku Zarządzanie i psychologia biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach handlowych,
 • firmach head- huntingowych,
 • agencjach reklamowych,
 • administracji publicznej,
 • agencjach badawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • firmach public relations.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Komentarze (0)