Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie

26.05.2022

Zarządzanie – Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Aby zostać menedżerem należy spełnić wiele warunków. Współczesny menedżer to osoba, która posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania, umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów, potrafi podejmować decyzje, rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą, nie boi się zmian. Współczesny menedżer to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności, a także jasno określone cechy charakteru. Czy cechy charakteru można w sobie wykształcić? Trudno powiedzieć. Pewne natomiast jest to, że wiedzę i umiejętności można pozyskać na studiach w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Studia na kierunku zarządzanie w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącej istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji- przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa, a także nabycie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy realizowane są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zarządzanie projektami,
 • zachowania organizacyjne,
 • procesy informacyjne w zarządzaniu,
 • psychologia społeczna,
 • współczesne teorie zarządzania,
 • zarządzanie jakością,
 • rachunkowość finansowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Zarządzania nabywają umiejętności między innymi w zakresie analizowania i interpretowania danych statystycznych, definiowania i planowania projektów, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania problemów zarządzania jakością, wykorzystywania współczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych, stosowania narzędzi badań marketingowych, stosowania instrumentów rachunkowości finansowej, planowania finansowego w przedsiębiorstwie.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach bezpieczeństwa publicznego, zarządzania strategicznego, badań rynkowych i marketingowych, informatyki w zarządzaniu, czy zarządzania projektami. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej, organach samorządowych, partiach politycznych, organizacjach gospodarczych i społecznych, strukturach bezpieczeństwa państwa.

 

Opinie

Zarządzanie od wielu lat plasuje się w czołówce najchętniej wybieranych kierunków. Studia w tym zakresie oferuje bardzo wiele uczelni, które wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku urozmaicają swoje oferty dydaktyczne. Czy warto podjąć naukę w uczelni, którą omawiamy? Jakie ma Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy opinie? Wiktoria, studentka Zarządzania mówi:

„Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu to uczelnia, w której można rozwijać zainteresowania i zdobywać wiedzę potrzebną do realizowania planów. To uczelnia, która wybierana jest nie tylko dlatego, że oferuje ciekawe studia, ale również dlatego, że panuje w niej przyjazna atmosfera.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podstawowych kategorii ekonomicznych,
 • podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego,
 • zarządzania projektami,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania jakością,
 • rachunkowości finansowej,
 • badań rynkowych i marketingowych,
 • psychologii podejmowania decyzji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej,
 • organach samorządowych,
 • partiach politycznych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych,
 • strukturach bezpieczeństwa państwa.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy

Komentarze (0)