Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

23.06.2022

Pielęgniarstwo – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, którego popularność wśród kandydatów na studia nieustannie rośnie. Co zrozumiałe, duże zainteresowanie kształceniem powinno wyłącznie cieszyć, ponieważ trudno wyobrazić sobie, aby zapotrzebowanie na wysokie kwalifikacje w tej dziedzinie kiedykolwiek spadło. Współczesne pielęgniarstwo charakteryzuje się interdyscyplinarnością, a zatem kładzie nacisk na pozyskanie szerokiej wiedzy oraz wielu praktycznych umiejętności. To wszystko można zdobyć studiując Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w UJK FILIA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach Filii w Piotrkowie Trybunalskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Studenci poznają budowę i funkcjonowanie organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych, uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, jak również zaznajamiają się z systemem opieki zdrowotnej, zasadami promocji zdrowia, modelami opieki pielęgniarskiej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w UJK w Piotrkowie Trybunalskim realizowane są w oparciu o bogaty program, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • genetyka,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • prawo medyczne,
 • promocja zdrowia,
 • organizacja pracy pielęgniarskiej,
 • system informacji w ochronie zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej, udzielania świadczeń diagnostycznych, przeprowadzania badań podmiotowych i przedmiotowych, wystawiania recept, stosowania zasad ochrony radiologicznej, stosowania międzynarodowych klasyfikacji statystycznych, monitorowania stanu zdrowia pacjenta podczas pobytu w szpitalu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w UJK w Piotrkowie Trybunalskim wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach farmakologii, zdrowia publicznego, dietetyki, pielęgniarstwa chirurgicznego, pielęgniarstwa internistycznego, pielęgniarstwa neurologicznego, czy pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach specjalistycznych, oddziałach szpitalnych, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, hospicjach, sanatoriach, domach pomocy społecznej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Pielęgniarstwo należy do grona najpopularniejszych i najchętniej obieranych kierunków, a zatem figuruje w wielu ofertach edukacyjnych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Piotrkowie Trybunalskim warto zaznajomić się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim opinie? Sandra, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim kształci na najwyższym poziom, a poziom kształcenia to rzecz kluczowa w przypadku kierunku takiego jak Pielęgniarstwo. Tutaj nie ma dróg na skróty i trzeba jak najlepiej przygotować się do tego zawodu.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Pielęgniarstwo w Filii UJK:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym,
 • patologii ogólnej i poszczególnych układów organizmu,
 • chorób uwarunkowanych genetycznie,
 • pielęgniarstwa chirurgicznego,
 • pielęgniarstwa psychiatrycznego,
 • biofizycznych podstaw działania metabolizmu w organizmie,
 • diagnostyki radiologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • poradniach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • poradniach specjalistycznych,
 • oddziałach szpitalnych,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • hospicjach,
 • sanatoriach,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, dowolny przedmiot, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Komentarze (0)