Psychologia

Psychologia

Psychologia

01.08.2022

Psychologia – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie

Śmiało można założyć, że Psychologia zawsze będzie jednym z najchętniej wybieranych kierunków kształcenia. Człowiek i jego zachowanie to jeden z najbardziej interesujących obiektów nauki, pomimo tego, że wielu wydaje się, że w tej problematyce odkryto już wszystko.

Studia na kierunku psychologia w APEIRON KRAKÓW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, obejmującej rozszerzoną terminologię, metodologię oraz teorię psychologii, jak również umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych oraz posługiwania się metodami diagnostyki psychologicznej w różnych obszarach pracy psychologa.

 

Specjalności:

Studenci otrzymują do wyboru szeroki wachlarz specjalności. Należą do nich: Psychologia kliniczna, Psychologia sądowa, Psychokryminalistyka, Neuropsychologia, Psychologia wojskowa i policyjna, Psychologia w biznesie, Psychotraumatologia. Dzięki nim studenci rozwijają kompetencje w zakresie czynności diagnostyczno- terapeutycznych w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z dysfunkcjami układu nerwowego, poznają różne formy interwencji terapeutycznych, nabywają umiejętności przesłuchiwania świadków i podejrzanych, zaznajamiają się z metodami i narzędziami resocjalizacji osób skazanych, jak również uczą się sporządzać ekspertyzy zgodne z wymogami wymiaru sprawiedliwości.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie wyróżniają się obszerną wiedzą, licznymi umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych, prowadzenia terapii oraz poradnictwa terapeutycznego, skutecznego prowadzenia negocjacji i mediacji, leczenia zaburzeń wywołanych przez traumy, czy profilowania nieznanych sprawców przestępstw. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach i centrach zdrowia psychicznego, ośrodkach leczenia uzależnień, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, działach HR, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości.

 

Opinie

Psychologia od lat należy do grona najchętniej wybieranych kierunków. Jej popularność sprawia, że miejsc, w których można zgłębiać jej zagadnienia jest bardzo wiele. Którą uczelnię wybrać decydując się na studia w Krakowie? Czy warto postawić na omawianą przez nas szkołę wyższą? Jakie ma Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie opinie? Dagmara, studentka Psychologii mówi:

„Do studiowania w APEIRON przyciągnęły mnie specjalności. Są one bardzo różnorodne, więc każdy znajdzie swój obszar, swoją problematykę, swoją własną ścieżkę.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując kierunek Psychologia w APEIRON:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji,
 • udzielania wsparcia psychologicznego funkcjonariuszom,
 • interwencji terapeutycznej,
 • prowadzenia diagnozy psychologicznej,
 • profilowania nieznanych sprawców przestępstw,
 • metod i narzędzi resocjalizacji skazanych,
 • diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Wyższa Szkole Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach i centrach zdrowia psychicznego,
 • ośrodkach leczenia uzależnień,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • działach HR,
 • służbach mundurowych,
 • wymiarze sprawiedliwości.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Komentarze (1)

Annie odpowiedz

Zaczynam za miesiąc! na razie mam bardzo pozytywne odczucia względem programu i organizacji uczelni, co jest dla mnie bardzo ważne.