Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

16.08.2022

Pielęgniarstwo – Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Pielęgniarstwo to kierunek, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że zawód ten będzie potrzebny zawsze. Wraz z rosnącą popularnością przybywa miejsc, w których można zdobywać wiedzę i umiejętności, ale każdy kandydat powinien pamiętać o tym, że aby sprawdzić się w tym niełatwym i wymagającym zawodzie należy posiadać również określone cechy charakteru, takie jak: empatia, wrażliwość, odpowiedzialność i cierpliwość. Pielęgniarstwo to misja. Misja wymagająca interdyscyplinarnego przygotowania. Przygotowanie zapewniają studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w MUM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Studenci zaznajamiają się z zasadami podejmowania czynności służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia, jak również z zasadami opieki nad pacjentami zdrowymi, chorymi, niepełnosprawnymi oraz umierającymi. Ponadto, uczą się jak pozyskiwać dane z różnych źródeł w celu rozpoznania warunków oraz potrzeb zdrowotnych, stawiać diagnozy pielęgniarskie oraz planować i sprawować całościową i zindywidualizowaną opiekę.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • psychologia,
 • zdrowie publiczne,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne,
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne,
 • opieka paliatywna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa w Mazowieckiej Uczelni Medycznej nabywają licznych umiejętności praktycznych. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie pielęgnowania osoby chorej i niepełnosprawnej, rozpoznawania i oceniania problemów chorego w różnej sytuacji chorobowej, wykonywania badań diagnostycznych, wykonywania zabiegów leczniczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych, nawiązywania współpracy w zespołach opieki zdrowotnej oraz inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach farmakologii, dietetyki, położnictwa, promocji zdrowia, pielęgniarstwa geriatrycznego, czy podstaw ratownictwa medycznego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w oddziałach szpitalnych, szpitalach uzdrowiskowych, sanatoriach, poradniach specjalistycznych, stacjach pogotowia ratunkowego, domach pomocy społecznej, zakładach rehabilitacji leczniczej, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej.

 

Opinie

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że skoro Pielęgniarstwo cieszy się dużą popularnością, to odnalezienie go w ofertach dydaktycznych szkół wyższych nie stanowi dużego problemu. A gdzie studiować ten kierunek w Warszawie? Przede wszystkim w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie opinie? Sylwia, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Praktyka. To słowo, które najlepiej opisuje studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej. Studia medyczne muszą być praktyczne, bowiem w takim zawodzie jak pielęgniarka liczą się przede wszystkim konkretne umiejętności i konkretna wiedza.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii,
 • fizjologii,
 • genetyki,
 • anestezjologii i pielęgniarstwa w zagrożeniu życia,
 • neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego,
 • patologii,
 • radiologii,
 • ginekologii i pielęgniarstwa położniczo- ginekologicznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • oddziałach szpitalnych,
 • szpitalach uzdrowiskowych,
 • sanatoriach,
 • poradniach specjalistycznych,
 • stacjach pogotowia ratunkowego,
 • domach pomocy społecznej,
 • zakładach rehabilitacji leczniczej,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Komentarze (0)