Psychologia

Psychologia

Psychologia

17.08.2022

Psychologia – Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Psychologia jest kierunkiem szczególnym, bowiem stawia człowieka w centrum zainteresowania. Próbuje badać zachowanie, psychikę, relacje między ludźmi. To kierunek studiów, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów. Dlaczego? Ponieważ daje wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą zostać cenionymi pracownikami w wielu branżach, jak również mogą wybrać drogę samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej.

Studia na kierunku psychologia w MUM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie umożliwia pozyskanie dogłębnej wiedzy na temat funkcjonowania ludzkiej psychiki i zachowania. Co istotne, realizowane w ramach programu wykłady i ćwiczenia oparte są nie tylko na badaniach i opisie praktyk największych twórców współczesnej psychologii, ale także uczą krytycznego i twórczego myślenia, nazywania zjawisk psychologicznych, planowania i niesienia pomocy osobom w kryzysie.

 

Program studiów

Studia na kierunku Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie prowadzone są w oparciu o nowoczesny program, dostosowany do potrzeb współczesnego rynku. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami procesów poznawczych, emocji i motywacji, psychologii różnic indywidualnych, czy diagnozy psychologicznej. Ponadto, nabywają umiejętności w zakresie nawiązywania kontaktu i prowadzenia oddziaływań psychologicznych z grupą i jednostką, posługiwania się psychologicznymi technikami diagnostycznymi dotyczącymi funkcjonowania poznawczego, emocji, osobowości oraz zachowań społecznych, jak również prowadzenia poprawnych metodologicznie badań naukowych w zakresie psychologii.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, hospicjach, centrach pomocy rodzinie, świetlicach środowiskowych, świetlicach socjoterapeutycznych, ośrodkach pomocy społecznej, placówkach oświatowo- wychowawczych, firmach konsultingowych, działach HR, organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Miejsce naszego kształcenia uzależnione jest od dyscypliny, w której chcemy się rozwijać. Jeśli planujemy zdobywać wiedzę i umiejętności związane z psychologią warto zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię, która prowadzi kształcenie w tych obszarach. Jakie ma Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie opinie? Paulina, studentka Psychologii mówi:

„Psychologia to jedna z najciekawszych dziedzin, więc warto poznawać ją w jak najlepszych warunkach. Warto studiować w Mazowieckiej Uczelni Medycznej, ponieważ oferuje nowoczesny program, który odpowiada zapotrzebowaniu rynku pracy, więc każdy z nas ma szansę na zawodowy sukces.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie:

Absolwent kierunku Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • osobowości,
 • psychologii różnic indywidualnych,
 • psychologii społecznej,
 • psychologii rozwoju człowieka w cyklu życia,
 • diagnozy psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach terapii uzależnień i działań profilaktycznych,
 • ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • hospicjach,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • świetlicach środowiskowych,
 • świetlicach socjoterapeutycznych,
 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • firmach konsultingowych,
 • działach HR,
 • organizacjach rządowych i pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie

Komentarze (0)