Psychologia

Psychologia

Psychologia

16.06.2023

Psychologia – Collegium Humanum Szkoła Główna Menedżerska w Szczecinie rekrutacja 2023/2024

Psychologia jest kierunkiem, który od wielu lat bije rekordy popularności wśród kandydatów na studia. Dlaczego? Olbrzymie powodzenie tej dyscypliny spowodowane jest przede wszystkim ciekawością drugim człowiekiem. Jak zachowuje się w określonych sytuacjach? W jaki sposób powstają w nim emocje? Dlaczego wchodzi na ścieżkę uzależnienia? Psychologia jest dziedziną, która wykorzystywana jest w różnych sferach i przestrzeniach zawodowych; od sportu po medycynę. Dowiedzą się o tym ci, którzy wybiorą studia w Collegium Humanum w Szczecinie.

Studia na kierunku psychologia w
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Szczecinie umożliwia pozyskanie wiedzy oraz umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym i aplikacyjnym psychologii. Studenci zaznajamiają się z wieloma obszarami, w których wykorzystywana jest psychologia, a zatem między innymi: psychologią biznesu i coachingiem, psychologią kryminalistyczno- śledczą, psychologią rodziny, czy zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Szczecinie oparte są na rozbudowanym programie nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biomedyczne podstawy zachowań ludzkich,
 • mózgowe mechanizmy funkcji umysłowych,
 • psychologia procesów poznawczych,
 • psychologia emocji i motywacji,
 • psychologia społeczna,
 • psychologia różnic indywidualnych,
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

Studenci Psychologii w Collegium Humanum w Szczecinie otrzymują szeroką gamę specjalności, dzięki którym mogą rozwijać indywidualne zainteresowania, a także zdobywać kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu. Do oferowanych specjalności należą: HR i Talent Management, Komunikacja wizerunkowa, Neuromarketing, Neuropsychologia, Psychodietetyka i suplementacja w sporcie, Psychologia biznesu i coaching, Psychologia dzieci i młodzieży, Psychologia kliniczna, Psychologia kryminalistyczno- śledcza, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Psychologia międzykulturowa, Psychologia reklamy i mediów, Psychologia rodziny, Psychologia sądowa, Psychologia sądowo- penitencjarna, Psychologia społeczna, Psychologia sportu, Psychologia szkolna, Psychologia uzależnień, Psychologia wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży, Psychologia zdrowia, Psychologia zwierząt, Psychoseksuologia, Psychoterapia, Psychotraumatologia.

 

Nabywane umiejętności

Studenci Psychologia nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie: diagnozowania zaburzeń zdrowia psychicznego i patologii społecznych, odróżniania emocji spontanicznych od udawanych, identyfikowania dylematów etycznych związanych z praktyką psychologiczną, opracowywania i wdrażania systemów motywacyjnych, diagnozowania sądowego i penitencjarnego, prowadzenia mediacji, zarządzania zespołem w przedsiębiorstwie międzynarodowym, diagnostyki i terapii osób uzależnionych.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Psychologii w Collegium Humanum w Szczecinie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach mediacji rodzinnych, metod w terapii uzależnień, diagnozy i oceny traumy psychicznej, diagnozy dzieci i dorosłych z zaburzeniami odżywiania, zarządzania talentami w firmie, czy komunikacji interpersonalnej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w agencjach doradztwa personalnego, placówkach edukacyjnych, klinikach i gabinetach psychoterapii, placówkach resocjalizacyjnych, ośrodkach rehabilitacji, sanatoriach i uzdrowiskach, centrach pomocy rodzinie, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach adopcyjnych, ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych.

 

Opinie

Studia w Szczecinie to niezwykle złożone zagadnienie, ponieważ stolica województwa zachodniopomorskiego należy do największych i najprężniej funkcjonujących ośrodków akademickich. W której uczelni studiować omawiany przez nas kierunek? Psychologię odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Collegium Humanum. Jakie ma Collegium Humanum w Szczecinie opinie? Ewelina, studentka Psychologii mówi:

„Studia w Collegium Humanum to propozycja dla osób ciekawych świata i ludzi. To propozycja dla tych, którzy chcą wiedzieć i umieć więcej. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy odnajdzie swoją ścieżkę, swoją specjalizację, przestrzeń, w której będzie chciał się rozwijać.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię w Collegium Humanum w Szczecinie:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Szczecinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • psychologii dzieci i młodzieży,
 • psychologii rodziny,
 • psychologii sądowej,
 • neuropsychologii klinicznej,
 • psychologii aktywności fizycznej i sportu,
 • psychologii rozwoju i osobowości,
 • zarządzania stresem zawodowym,
 • modeli interwencji kryzysowej,
 • diagnostyki psychologicznej sprawców przestępstw.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia w Collegium Humanum w Szczecinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • agencjach doradztwa personalnego,
 • placówkach edukacyjnych,
 • domach pomocy społecznej,
 • klinikach i gabinetach psychoterapii,
 • placówkach resocjalizacyjnych,
 • ośrodkach rehabilitacji,
 • sanatoriach i uzdrowiskach,
 • agencjach detektywistycznych,
 • centrach pomocy rodzinie,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • poradniach zdrowia psychicznego,
 • hospicjach,
 • ośrodkach adopcyjnych,
 • ośrodkach diagnostyczno- konsultacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Szczecinie)

Komentarze (0)