Kierunek lekarski (medycyna)

Kierunek lekarski (medycyna)

Kierunek lekarski (medycyna)

07.09.2022

Kierunek lekarski – Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Kierunek lekarski od wielu lat należy do grona najchętniej wybieranych przez kandydatów. Co tak przyciąga młodych ludzi do nauki i kto decyduje się na studiowanie tak niełatwego kierunku? Kierunek lekarski jest kierunkiem prestiżowym, wymagającym nie tylko ambicji i determinacji, lecz również jasno określonych cech charakteru. Przyszły lekarz musi być bowiem nie tylko skrupulatny i pewny swoich umiejętności, ale także wrażliwy, cierpliwy i komunikatywny. Studia na Kierunku lekarskim przygotowują do zawodu, a zatem posiadają praktyczny charakter. Kierunek ten można odnaleźć w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Studia na kierunku kierunek lekarski (medycyna) w UHP
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 6 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na Kierunku lekarskim w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym w Częstochowie umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, stanowiących podstawę do wykonywania zawodu lekarza. W toku studiów studenci poznają rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawy i przebieg chorób, sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych, uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia, jak również metody prowadzenia badań naukowych.

 

Program studiów

Studia na Kierunku lekarskim w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym realizowane są w oparciu o program nauczania, w którym zawarte są przedmioty reprezentujące: nauki morfologiczne, naukowe podstawy medycyny, nauki przedkliniczne, nauki behawioralne i społeczne, nauki kliniczne niezabiegowe, nauki kliniczne zabiegowe, prawne i organizacyjne aspekty medycyny.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek lekarski jest kierunkiem o praktycznym wymiarze kształcenia. Studenci uczą się jak rozpoznawać problemy medyczne i określać priorytety w zakresie postępowania lekarskiego, rozpoznawać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej, planować postępowanie diagnostyczne i interpretować jego wyniki, wdrażać właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne. Ponadto, przygotowują się do nawiązywania prawidłowego kontaktu z pacjentem, przestrzegania tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta, podejmowania działań wobec pacjenta w oparciu o zasady etyczne, jak również formułowania wniosków z własnych pomiarów i obserwacji.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki? Absolwenci Kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Z pozyskanym wykształceniem mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, instytucjach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Kierunek lekarski należy do grona popularnych i chętnie wybieranych. Duże zainteresowanie kandydatów oraz prestiż kierunku wpływają na to, że coraz więcej uczelni oferuje kształcenie w jego zakresie. Którą z nich wybrać? Jeśli planujemy studia w Częstochowie, warto zapoznać się z ofertą omawianego przez nas uniwersytetu. Jakie ma Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy w Częstochowie opinie? Magda, studentka Kierunku lekarskiego mówi:

„UJD to uczelnia wszystkim znana, w której studiują ciekawi ludzie, pełni pasji i pomysłów na siebie. Warto tutaj studiować, ponieważ dyplom ukończenia tej uczelni otwiera wiele drzwi i daje szansę na zawodowy sukces.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek lekarski w UJD Częstochowa:

Absolwent Kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w podejściu topograficznym i czynnościowym,
 • fizjologii,
 • genetyki,
 • diagnostyki mikrobiologicznej i parazytologicznej,
 • zasad farmakoterapii,
 • uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób,
 • przeprowadzania wywiadu lekarskiego,
 • rozpoznawania stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Kierunku lekarskim:

Absolwent Kierunku lekarskiego w Uniwersytecie Humanistyczno- Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku kierunek lekarski (medycyna) brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)