Ogólne zasady rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 w Akademii Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała nr 74/2020-2024 Senatu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia warunków i trybu rekrutacji na rok akademicki 2023/2024

 

Działając na podstawie: art.16 ust.2 pkt 9) Statutu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie oraz art.28 ust.1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. 2022, poz.574) Senat AST uchwala, co następuje:

§1

 

  1. Senat Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie niniejszym ustala warunki i tryby rekrutacji na rok akademicki 2023/2024, które będą obowiązywać:

 

  1. na Wydziale Aktorskim w Krakowie na kierunku aktorstwo (specjalność aktorstwo dramatyczne oraz specjalność wokalno-aktorska) w wymiarze 9 semestrów i na Wydziale Reżyserii Dramatu w Krakowie na kierunku reżyseria (specjalność reżyseria teatralna, specjalność dramaturgia) w wymiarze 10 semestrów;
  1. na Wydziale Aktorskim w Filii AST we Wrocławiu na kierunku aktorstwo (specjalność aktorstwo dramatyczne) w wymiarze 9 semestrów i na Wydziale Lalkarskim w Filii AST we Wrocławiu na kierunku aktorstwo teatru lalek w wymiarze 9 semestrów oraz na kierunku reżyseria (specjalność reżyseria teatru lalek) w wymiarze 10 semestrów,
  1. na Wydziale Teatru Tańca w Filii AST w Bytomiu na kierunku aktorstwo: (specjalność aktor teatru tańca) w wymiarze 9 semestrów.
  1. Warunki i tryby rekrutacji stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

Załącznik 1 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim w Krakowie w roku akademickim 2023/2024,

Załącznik 2 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu w roku akademickim 2023/2024, na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatralna,

Załącznik 3 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Reżyserii Dramatu w roku akademickim 2023/2024, na kierunku reżyseria, specjalność dramaturgia

Załącznik 4 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Aktorskim we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024,

Załącznik 5 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024, na kierunku aktorstwo teatru lalek,

Załącznik 6 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Lalkarskim we Wrocławiu w roku akademickim 2023/2024, na kierunku reżyseria, specjalność reżyseria teatru lalek,

Załącznik 7 - Zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego przy przyjmowaniu na I rok studiów na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu w roku akademickim 2023/2024,

 

§2

  1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  1. Zasady rekrutacji stanowiące załącznik do niniejszej uchwały obowiązują w stosunku do postępowań rekrutacyjnych przeprowadzanych na rok akademicki 2023/2024.

 

Rektor AST

/−/ prof. dr hab. Dorota Segda

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie

Komentarze (0)