Zasady rekrutacji na Politechnikę Krakowską 2023/2024

Politechnika Krakowska rekrutacja 2023/2024

Opracowanie zawiera zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 na Politechnice Krakowskiej. W zestawieniu znajdziesz informacje na temat rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, przeliczniki punktów, przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie kwalifikacji, limity miejsc oraz terminy rekrutacji 2023.

 

Uchwała Senatu Politechniki Krakowskiej z 22 czerwca 2022 r. nr 45/d/06/2022 w sprawie warunków, trybu, sposobu przeprowadzania oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w roku akademickim 2023/24.

 
Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10 i art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§ 1
Ustala się:
  1. wykaz kierunków i specjalności na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia (zwanych dalej odpowiednio studiami I i II stopnia) prowadzonych w roku akademickim 2023/24, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. warunki, tryb, sposób przeprowadzania oraz termin rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I i II stopnia prowadzonych w roku akademickim 2023/24, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia prowadzonych w roku akademickim 2023/24, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. szczegółowe kryteria kwalifikacyjne rekrutacji na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów II stopnia, prowadzonych w roku akademickim 2023/24, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Komentarze (0)