Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

Pielęgniarstwo

28.02.2023

Pielęgniarstwo – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Pielęgniarstwo jest kierunkiem, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród kandydatów, a popularność ta wynika przede wszystkim z faktu, że zawód pielęgniarki i pielęgniarza zawsze będzie potrzebny. Wraz z dużym zainteresowaniem nauką przybywa miejsc, w których można zdobywać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania tego zawodu. Jednym z nich jest Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu, która oferuje pozyskanie solidnego i praktycznego przygotowania.

Studia na kierunku pielęgniarstwo w PPUZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: budową i funkcjami organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, sposobami postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w wybranych jednostkach chorobowych, mechanizmami funkcjonowania człowieka zdrowego i chorego, zasadami promocji zdrowia i profilaktyki chorób, jak również modelami opieki pielęgniarskiej nad osobą zdrową, chorą, z niepełnosprawnością i umierającą.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • anatomia,
 • fizjologia,
 • organizacja opieki pielęgniarskiej,
 • farmakologia,
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia,
 • pielęgniarstwo w opiece długoterminowej,
 • podstawowa opieka zdrowotna,
 • mikrobiologia i parazytologia,
 • system informacji w ochronie zdrowia

 

Nabywane umiejętności

Studenci Pielęgniarstwa nabywają cennych umiejętności praktycznych. Jakie to umiejętności? Między innymi w zakresie: posługiwania się mianownictwem anatomicznym, formułowania diagnozy pielęgniarskiej, prowadzenia profilaktyki powikłań występujących w przebiegu chorób, dobierania metod i środków pielęgnacji ran na podstawie ich klasyfikacji, wykonywania badań elektrokardiograficznych, pobierania materiału do badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, stosowania zabiegów przeciwzapalnych, wystawiania recept na leki niezbędne do kontynuacji leczenia w ramach realizacji zleceń lekarskich.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci studiów na kierunku Pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach chorób wewnętrznych i pielęgniarstwa internistycznego, geriatrii i pielęgniarstwa geriatrycznego, neurologii i pielęgniarstwa neurologicznego, genetyki, promocji zdrowia, czy prawa medycznego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych, zakładach opiekuńczo- leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej, domach opieki społecznej.

 

Opinie

Pielęgniarstwo jest kierunkiem niezwykle istotnym, dlatego bardzo często występuje w ofertach dydaktycznych nie tylko medycznych szkół wyższych. Przykładem takiej uczelni jest PPUZ. Czy warto studiować właśnie tutaj? Jakie ma Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu opinie? Aneta, studentka Pielęgniarstwa mówi:

„Studia pielęgniarskie zawsze były moim marzeniem i cieszę się, że podjęłam naukę właśnie w PPUZ. Po pierwsze, nie musiałam wyjeżdżać z rodzinnego miasta, aby kształcić się na najwyższym poziomie i w świetnych w warunkach, a po drugie studia, które mają praktyczny charakter po prostu sprawiają przyjemność i dają dużo satysfakcji.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Pielęgniarstwo w PPUZ w Nowym Targu:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • anatomii i fizjologii,
 • podstawowych zasad farmakoterapii,
 • udzielania świadczeń w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób,
 • rozpoznawania problemów zdrowotnych i określania priorytetów w opiece pielęgniarskiej,
 • wdrażania standardów postępowania zapobiegającego zakażeniom szpitalnym,
 • wystawiania recept,
 • prawa medycznego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Pielęgniarstwo:

Absolwent kierunku Pielęgniarstwo w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szpitalach,
 • zakładach podstawowej opieki zdrowotnej,
 • zakładach pielęgnacyjno- opiekuńczych,
 • zakładach opiekuńczo- leczniczych,
 • ośrodkach opieki paliatywno- hospicyjnej,
 • domach opieki społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Komentarze (0)