Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

Ratownictwo medyczne

28.02.2023

Ratownictwo medyczne – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Ratownictwo medyczne jest dyscypliną, obejmującą różnego rodzaju działania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Czym zajmuje się ratownik medyczny? Do jego najważniejszych obowiązków należy ocena zdrowia osoby chorej lub poszkodowanej, udzielenie pierwszej pomocy, a jeśli zachodzi taka konieczność – podtrzymywanie funkcji życiowych podczas transportu do szpitala. Co zrozumiałe, aby wykonywać obowiązki ratownika medycznego należy ukończyć specjalistyczne studia. A studia te oferuje Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.

Studia na kierunku ratownictwo medyczne w PPUZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu umożliwia pozyskanie wiedzy z obszaru nauk o zdrowiu, a także kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach opieki przedszpitalnej. W toku kształcenia studenci poznają między innymi z: medyczne czynności ratunkowe i świadczenia zdrowotne inne niż medyczne czynności ratunkowe podejmowane przez ratownika medycznego, systemy ratownictwa medycznego w Polsce i innych krajach oraz regulacje prawne odnoszące się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Ponadto, uczą się jak rozpoznawać stany nagłego zagrożenia zdrowotnego, prowadzić medyczne czynności ratunkowe, jak również współdziałać z pracownikami jednostek systemu ratownictwa medycznego i innych podmiotów w zdarzeniach jednostkowych, mnogich, masowych i katastrofach.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu prowadzone są w oparciu o program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • farmakologia z toksykologią,
 • postępowanie ratunkowe w zagrożeniach środowiskowych,
 • medycyna katastrof,
 • podstawowe zabiegi medyczne,
 • medycyna ratunkowa,
 • neurologia,
 • fizjologia z elementami fizjologii klinicznej,
 • ortopedia i traumatologia narządu ruchu

 

Nabywane umiejętności

Ratownictwo medyczne jest kierunkiem, który w szczególności rozwijać ma umiejętności praktyczne. O jakie umiejętności chodzi? Między innymi w zakresie: oceniania stanu pacjenta w celu ustalenia sposobu postępowania, dobierania leków w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w organizmie i w poszczególnych narządach, przeprowadzania badań fizykalnych, prowadzenia czynności resuscytacyjnych, przywracania drożności dróg oddechowych, wykonywania defibrylacji elektrycznej, prowadzenia dokumentacji medycznej, przeprowadzania badań przedmiotowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Ratownictwa medycznego w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach farmakokinetyki i farmakodynamiki wybranych leków, zasad postępowania diagnostycznego w zatruciach, zasad zabezpieczania materiału biologicznego do badań, zagrożeń środowiskowych, traumatologii dziecięcej, zasad postępowania przedszpitalnego. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałach ratunkowych, izbach przyjęć, oddziałach szpitalnych, jednostkach GOPR, jednostkach TOPR, jednostkach WOPR, jednostkach wojskowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Ratownictwo medyczne należy do grona coraz chętniej obieranych kierunków, a zatem figuruje w wielu ofertach edukacyjnych. Na którą się zdecydować? Planując studia w Nowym Targu warto zaznajomić się bliżej z omawianą przez nas uczelnią. Jakie ma Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu opinie? Monika, studentka Ratownictwa medycznego mówi:

„Studia na Ratownictwie medycznym w PPUZ to szansa na zdobycie solidnego przygotowania do wykonywania tego zawodu. Mnóstwo ciekawych zajęć, a także ciekawe koło naukowe, w którym można nie tylko rozwijać zainteresowania, ale również organizować konferencje, czy imprezy edukacyjne. „

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ratownictwo medyczne w PPUZ w Nowym Targu:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • budowy ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym i czynnościowym,
 • fizjologii narządów i układów organizmu,
 • zasad postępowania przeciwepidemicznego,
 • zasad dezynfekcji, sterylizacji i postępowania antyseptycznego,
 • podstawowych zasad farmakoterapii,
 • technik zabiegów medycznych,
 • medycznych czynności ratunkowych,
 • medycyny taktycznej,
 • opieki nad pacjentem w stanie zagrożenia życia.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ratownictwo medyczne:

Absolwent kierunku Ratownictwo medyczne w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego,
 • szpitalnych oddziałach ratunkowych,
 • izbach przyjęć,
 • oddziałach szpitalnych,
 • jednostkach GOPR,
 • jednostkach TOPR,
 • jednostkach WOPR,
 • jednostkach wojskowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Komentarze (0)