Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

Rachunkowość i analityka ekonomiczna

01.03.2023

Rachunkowość i analityka ekonomiczna – Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Rachunkowość i analityka gospodarcza jest kierunkiem, którego program nauczania nastawiony jest na pozyskanie praktycznej wiedzy. Co ważne, wiedza ta może być przydatna do certyfikowanych egzaminów na: biegłego rewidenta, doradcę inwestycyjnego, maklera papierów wartościowych, certyfikowanego analityka finansowego, czy certyfikowanego międzynarodowego analityka inwestycyjnego. Gdzie można studiować taki kierunek? W Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Studia na kierunku rachunkowość i analityka ekonomiczna w PPUZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień z obszarów ekonomii, finansów i rachunkowości. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: finansami państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zasadami ewidencji aktywów, pasywów oraz kosztów i przychodów w rachunkowości, systemem rachunkowości finansowej, zasadami i metodami prognozowania, narzędziami analizy ekonomicznej i biznesowej, metodami zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej, czy też zasadami ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu realizowane są według programu nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • nowoczesne technologie w bankowości,
 • ekonometria finansowa,
 • rachunkowość i sprawozdawczość finansowa,
 • systemy ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie,
 • ekonomia matematyczna,
 • analiza konkurencyjności gospodarki,
 • wizualizacja i prezentacja danych biznesowych

 

Nabywane umiejętności

Rachunkowość i analityka ekonomiczna jest kierunkiem pozwalającym na uzyskanie istotnych umiejętności praktycznych. O jakich umiejętnościach mowa? Między innymi w zakresie: modelowania i prognozowania procesów gospodarczych z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych, ustalania podstawy opodatkowania, rozliczania podatków dochodowych, identyfikowania ryzyka i dobierania adekwatnych metod zarządzania ryzykiem.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Rachunkowości i analityki ekonomicznej w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach analizy szeregów czasowych, wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych, finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego, kategorii kosztów uzyskania przychodu, rewizji finansowej, międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako: główni księgowi, specjaliści do spraw rachunkowości i budżetowania, kontrolerzy finansowo- księgowi, analitycy finansowi, analitycy giełdowi, analitycy inwestycyjni, doradcy ekonomiczni, doradcy biznesowi, czy doradcy podatkowi.

 

Opinie

Rachunkowość i analityka ekonomiczna to kierunek stanowiący odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku. Kształci on specjalistów, którzy będą mogli wykonywać obowiązki zawodowe w ramach rozmaitych profesji, a przy tym umożliwia pozyskanie wiedzy przydatnej do uzyskania licznych certyfikatów. Czy warto studiować ten kierunek akurat w omawianej przez nas uczelni? Jakie ma Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu opinie? Kamil, student Rachunkowości i analityki ekonomicznej mówi:

„Mogę polecić studia w PPPUZ, ponieważ nastawione są na rozwijanie umiejętności, których potrzebuje współczesny rynek. Program studiów jest chyba najlepszą wizytówką kierunku, który studiuję.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rachunkowość i analitykę ekonomiczną w PPUZ w Nowym Targu:

Absolwent kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • prawa pracy,
 • rozwoju nowych technologii w bankowości,
 • międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej,
 • zasad dokonywania audytu finansowego,
 • zarządzania ryzykiem w działalności gospodarczej,
 • zasad ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • finansów państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • wyceny i ewidencji zdarzeń gospodarczych,
 • modelowania i prognozowania procesów gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna:

Absolwent kierunku Rachunkowość i analityka ekonomiczna w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • główny księgowy,
 • analityk papierów wartościowych,
 • doradca ekonomiczny,
 • specjalista do spraw rachunkowości i budżetowania,
 • analityk finansowy,
 • analityk giełdowy,
 • doradca finansowy,
 • analityk inwestycyjny,
 • doradca podatkowy.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

Komentarze (0)