Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

01.03.2023

Bezpieczeństwo narodowe – Uczelnia Metropolitalna w Katowicach

Bezpieczeństwo posiada wiele definicji, jednak niezależnie od tego ile tych definicji istnieje, to najważniejsze wydaje się to, że jest ono fundamentem prawidłowego funkcjonowania. A czym jest bezpieczeństwo narodowe? To zagadnienie również nie posiada jednej definicji, bowiem jest to zagadnienie złożone. Podobnie jak kierunek kształcenia jemu poświęcony.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w UM
Forma studiów niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej z zagadnień z obszarów nauki o bezpieczeństwie oraz nauki o polityce i administracji. W toku kształcenia studenci zaznajamiają się między innymi z: formami funkcjonowania bezpieczeństwa, współpracą organów w systemie bezpieczeństwa narodowego, strukturą i zadaniami sił zbrojnych, sposobami przeciwdziałania terroryzmowi, zasadami modelowania zjawisk oraz procesów bezpieczeństwa. Ponadto, poznają różnorodne mechanizmy umożliwiające przeciwdziałaniu zagrożeniom bezpieczeństwa oraz przyczyny i rodzaje konfliktów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach realizowane są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy wiedzy o służbach mundurowych,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
 • podstawy prawa karnego,
 • podstawy nauk o przestępczości,
 • ekspertyza kryminalistyczna,
 • współczesne zagrożenia militarne,
 • bezpieczeństwo publiczne i jego otoczenie

Istotnym elementem programu kształcenia są specjalności, dzięki którym studenci mogą rozwijać zainteresowania w danej problematyce. W gronie specjalności znajdują się: Kryminalistyka, Resocjalizacja z penitencjarystyką, Służby mundurowe w systemie bezpieczeństwa, Wojsko i siły specjalne w bezpieczeństwie państwa.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego w Uczelni Metropolitalnej wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach zwalczania przestępczości zorganizowanej, czynności procesowych i operacyjno- śledczych, metod resocjalizacji, obrony terytorialnej, negocjacji w sytuacjach kryzysowych, współczesnych zagrożeń militarnych. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w straży granicznej, policji, straży pożarnej, agencjach ochrony osób i mienia, służbie więziennej.

 

Opinie

Bezpieczeństwo narodowe to coraz popularniejszy kierunek, a rosnąca popularność sprawia, że coraz łatwiej można odnaleźć go w ofertach dydaktycznych. Którą uczelnię wybrać planując studia w Katowicach? Zastanawiając się nad wyborem, warto zapoznać się z propozycją omawianej przez nas szkoły wyższej. Jakie ma Uczelnia Metropolitalna w Katowicach opinie? Rafał, student Bezpieczeństwa narodowego mówi:

„Uczelnia Metropolitalna to nowoczesna uczelnia, która daje szeroki wybór specjalności, czyli przygotowuje do wejścia na drogę, którą sobie obraliśmy. Polecam, ponieważ w tej uczelni można zdobyć wiedzę praktyczną, a tylko taka wiedza liczy się na rynku.”

 

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • planowania strategicznego i operacyjnego,
 • współczesnych zagrożeń militarnych,
 • zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
 • technik kryminalistycznych,
 • organizacji i zasad działania kurateli sądowej,
 • służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa państwa,
 • zabezpieczania dokumentów elektronicznych,
 • metod resocjalizacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Uczelni Metropolitalnej w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • straży granicznej,
 • policji,
 • straży pożarnej,
 • agencjach ochrony osób i mienia,
 • służbie więziennej,
 • straży miejskiej,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uczelnia Metropolitalna

Komentarze (0)