Administracja

Administracja

Administracja

22.03.2023

Administracja – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie rekrutacja 2023/2024

Czym jest administracja? Zanim postaramy się udzielić odpowiedzi na to pytanie, warto zaznaczyć, że administracja może dzielić się na publiczną i prywatną, a programy nauczania zdecydowanie większy nacisk kładą na poznanie działania tej pierwszej. Administracja publiczna, na podstawie przyjętej definicji, jest zespołem działań, czynności oraz przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje na podstawie ustawy i w określonych prawem formach. Co wydaje się oczywiste, to także ludzie, którzy wykonują rozmaite zadania. Zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji można zgłębić na odpowiednich studiach. Takie oferuje Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie.

Studia na kierunku administracja w CHAT WARSZAWA
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Kształcenie na kierunku Administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie umożliwia pozyskanie wiedzy z zagadnień reprezentujących nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji. Studenci zaznajamiają się między innymi z: charakterem władzy publicznej, zjawiskami i procesami prawnymi mającymi wpływ na administrowanie, relacjami zachodzącymi pomiędzy systemem prawa a innymi systemami społecznymi, podstawowymi procesami i zasadami stanowienia i stosowania prawa, zasadami organizacji i funkcjonowania administracji publicznej i administracji prywatnej, jak również podstawowymi metodami interpretacji przepisów prawa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie prowadzone są w oparciu o bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • prawo administracyjne,
 • prawoznawstwo,
 • prawo urzędnicze,
 • nauka o administracji,
 • administracyjne kary pieniężne,
 • postępowanie administracyjne i postępowanie egzekucyjne w administracji,
 • prawo konstytucyjne z elementami praw człowieka,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • organizacja i zarządzanie w administracji,
 • zarządzanie projektami finansowanymi ze środków europejskich,
 • finanse publiczne i prawo finansowe,
 • partycypacja społeczna,
 • prawo karne z perspektywy administracji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji, oprócz obszernej wiedzy teoretycznej nabywają również rozmaitych umiejętności praktycznych. Jaki są to umiejętności? Między innymi w zakresie: identyfikowania istoty problemów z wykorzystaniem wiedzy oraz praktycznych metod i narzędzi z zakresu nauk prawnych, stosowania norm prawa administracyjnego, przygotowywania aktów normatywnych administracji oraz aktów administracyjnych, prowadzenia postępowania administracyjnego, czy formułowania pism.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po ukończeniu nauki i otrzymaniu dyplomu? Absolwenci Administracji w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie wyróżniają się wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami społecznymi. Sprawnie poruszają się po zagadnieniach działania administracji porządku publicznego, organizacji i zadań zakładów karnych i aresztów śledczych, systemu pomocy społecznej i pracy socjalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, mediacji w administracji, czy postępowania wobec uchodźców. Z pozyskanym wykształceniem będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w: administracji państwowej i samorządowej, jednostkach gospodarczych, instytucjach administracji kościołów i związków wyznaniowych.

 

Opinie

Studia w Warszawie to niezwykle złożone zagadnienie, bowiem miejsc, w których można zdobywać wykształcenie jest bardzo wiele. Kandydaci zastanawiający się nad podjęciem kształcenia na kierunku Administracja stają przed olbrzymim wyborem. Na którą uczelnię się zdecydować? Która sprosta oczekiwaniom? Która najlepiej przygotuje do wejścia na rynek pracy? Osoby zainteresowane tym kierunkiem powinny zwrócić uwagę na omawianą przez nas uczelnię. Jakie ma Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie opinie? Ewelina, studentka Administracji mówi:

„ChAT to świetna uczelnia, w której można zdobywać cenne i praktyczne wykształcenie w miłej, przyjaznej atmosferze. Tutaj każdy się odnajdzie. Odnajdzie swoje miejsce, swoją dziedzinę, możliwości rozwijania zainteresowań. Polecam. Warto tutaj studiować.”

Jednostka prowadząca

Studia na kierunku administracja prowadzone są przez Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zlokalizowany przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie.

Kontakt:

tel. 22 831-95-97

www.chat.edu.pl/pedagogika/start/

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w ChAT w Warszawie:

Absolwent kierunku Administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • organizacji administracji publicznej w Polsce,
 • struktury, hierarchii i zadań samorządu terytorialnego,
 • zasad prowadzenia działalności gospodarczej,
 • prawa urzędniczego,
 • technik i metod zarządzania,
 • organizacji sądownictwa i prokuratury,
 • procedur tworzenia aktów normatywnych,
 • proceduralnych aspektów podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji państwowej i samorządowej,
 • jednostkach gospodarczych,
 • instytucjach administracji kościołów i związków wyznaniowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku administracja brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

dowolny przedmiot, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Komentarze (0)