Uniwersytet Rolniczy studia w Krakowie

Ważniejsze daty w historii Uczelni

 • 1776 wprowadzenie przez Hugona Kołłątaja postulatu utworzenia katedry rolnictwa
 • do projektu reformy Akademii Krakowskiej,
 • 1806–1809 utworzenie Katedry Gospodarstwa Wiejskiego,
 • 1890 powołanie Studium Rolniczego przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu
 • Jagiellońskiego,
 • 1923 przekształcenie Studium Rolniczego w Wydział Rolniczy Uniwersytetu
 • Jagiellońskiego,
 • 1924 powołanie przy Wydziale Rolniczym trzyletniego Studium Ogrodniczego,
 • 1946 zmiana nazwy Wydziału Rolniczego na Wydział Rolniczo–Leśny Uniwersytetu
 • Jagiellońskiego,
 • 1949 utworzenie dwóch odrębnych wydziałów Wydziału Rolniczego i Wydziału
 • Leśnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • 1952 przekształcenie Wydziału Rolniczego i Leśnego w Wyższą Szkołę Rolniczą,
 • 1972 przemianowanie Wyższej Szkoły Rolniczej na Akademię Rolniczą,
 • 2008 przemianowanie Akademii Rolniczej na Uniwersytet Rolniczy.
W latach 1952–2015 – 65 776 absolwentów uzyskało dyplom ukończenia studiów wyższych.
Obecnie w roku akademickim 2015/2016 w Uniwersytecie Rolniczym studiuje 10 187 studentów, w tym 8 244 na studiach stacjonarnych i 1 943 na studiach niestacjonarnych.
Studia odbywają się w oparciu o nowoczesne plany i programy studiów, są drożne tj. licencjat/ inżynier – magister/magister inżynier – doktor. W Uniwersytecie pracuje 1 414 osób, w tym 757 nauczycieli akademickich, a wśród nich 140 profesorów.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)