Współpraca międzynarodowa

Jednym z  priorytetów rozwoju Uczelni jest uczestnictwo pracowników i  studentów w  międzynarodowych projektach naukowo-badawczych jak również w programach akademickiej mobilności – ERASMUS+, CEEPUS. Partnerzy UR to 77 Uczelni z 25 krajów w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Czech oraz Kazachstanu.
Oferta studiów w  języku angielskim, szczegóły dostępne na stronach:
Organizacja licznych konferencji naukowych, konferencji studenckich kół naukowych i programów intensywnych. Wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w  ramach programów Unii Europejskiej: Akcje COST, Programy Ramowe.

Komentarze (0)