Współpraca międzynarodowa

Jednym z  priorytetów rozwoju Uczelni jest uczestnictwo pracowników i  studentów w  międzynarodowych projektach naukowo-badawczych jak również w programach akademickiej mobilności – ERASMUS+, CEEPUS. Partnerzy UR to 77 Uczelni z 25 krajów w tym z: USA, Niemiec, Francji, Włoch, Ukrainy, Rosji, Chin, Japonii, Turcji, Słowacji, Czech oraz Kazachstanu.
Oferta studiów w  języku angielskim, szczegóły dostępne na stronach:
www.studyinenglish.ur.krakow.pl;
www.erasmus.ur.krakow.pl.
Organizacja licznych konferencji naukowych, konferencji studenckich kół naukowych i programów intensywnych. Wymiana doświadczeń, jak również prowadzenie wspólnych badań w  ramach programów Unii Europejskiej: Akcje COST, Programy Ramowe.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)