Życie studenckie

Samorząd studencki działa na wielu płaszczyznach życia akademickiego. W ramach tej aktywności przyznawana jest m.in. pomoc materialna, ustanawiane są  dni i  godziny rektorskie oraz organizowane są rożne imprezy i wyjazdy. W strukturze Samorządu powołano Komisję ds. Współpracy Zagranicznej, której głównym zadaniem jest opieka i pomoc przyjeżdżającym studentom (w  ramach programu ERASMUS+) w załatwianiu wszelkich formalności oraz aklimatyzacji w  nowym kraju i mieście. Studenci mają możliwość uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Akademicki Związek Sportowy (siatkówka, koszykówka, piłka nożna i ręczna, tenis stołowy, lekka atletyka, kulturystyka, pływanie, narciarstwo alpejskie, snowboard, wioślarstwo i  taniec). W  ciągu roku odbywa się wiele obozów rekreacyjno-sportowych (narciarskich, rowerowych, kajakowych).
Centrum Kultury i  Kształcenia Ustawicznego umożliwia studentom działalność m.in. w Zespole Sygnalistów Myśliwskich „Hagard”, Studenckim Zespole Góralskim „Skalni” czy Chórze UR. Klub Akademicki ARKA oraz Klub „Buda” oferują szereg imprez takich jak: przeglądy kabaretowe, artystyczne; wyjazdy edukacyjno-kulturowe; spotkania podróżnicze; wieczory folkowe, filmowe; koncerty; wieczorki poetyckie.
Na Uczelni działa kilkanaście kół naukowych podzielonych na  kilkadziesiąt sekcji tematycznych. Działalność w kołach poza możliwością rozwoju zainteresowań naukowych daje okazję do wyjazdów w odległe krańce świata. Corocznie organizowane są Sesje Kół Naukowych, w tym również międzynarodowe, podczas których uczestnicy mają możliwość prezentowania wyników swoich badań.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)