Zasady rekrutacji

Na Uniwersytecie Rolniczym funkcjonuje dwustopniowy system rekrutacji:
 • I  stopień – rejestracja online w  elektronicznym systemie rekrutacji: www.rekrutacja.ur.krakow.pl
 • II stopień – dostarczenie niezbędnych dokumentów do Komisji
Rekrutacyjnej działającej na  każdym Wydziale w  wyznaczonym przez nią terminie.
Niezbędne dokumenty:
 • dokument potwierdzający rejestrację w systemie ERK;
 • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej;
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie wraz z apostille;
 • dokumenty w języku polskim potwierdzone przez
 • tłumacza przysięgłego;
 • certyfikat znajomości języka polskiego;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • 4 fotografie w rozmiarze 3,5x4,5 (jak do wizy) 
 • kserokopia pierwszej strony paszportu, a także wizy lub karty pobytu albo innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Komentarze (0)