Organizacje studenckie SGH

Organizacje studenckie SGH

AIESEC

Międzynarodowa organizacja prowadzona przez młodych ludzi, która od ponad 67 lat realizuje program praktyk i wolontariatów, docierając do 126 krajów i terytoriów. W Polsce jesteśmy obecni w 23 największych ośrodkach akademickich, gdzie, poprzez realizowane w zespołach projekty, umożliwiamy studentom dynamiczny rozwój osobisty i zawodowy. Kształtujemy wśród nich cechę samoświadomości oraz chęci niesienia pomocy innym. Kreujemy przyszłych liderów, którzy w odpowiedzialny sposób wpłyną na swoje lokalne otoczenie. Rozbudzamy w młodych ludziach chęć poznawania świata oraz innych kultur. Kształcimy poczucie odpowiedzialności za otaczające nas problemy społeczne i ekonomiczne.

Kontakt:

AIESEC Warszawa SGH
Al. Niepodległości 162

http://aiesec.com.pl/warszawasgh/
e-mail: 
warszawasgh@aiesec.net

http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DOS/organizacje/rejestr/Documents/AIESEC.pdf

 

Samorząd studentów SGH

Samorząd Studentów SGH jest największą organizacją studencką działającą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W rozumieniu ustawowym Samorząd współtworzy każdy student naszej uczelni, jednakże w ciągu każdego roku akademickiego przy różnych projektach współpracuje z nami ok. 150 studentów z różnych lat studiów.

Zajmujemy się wieloma projektami mającym na celu organizację życia studentów oraz prowadzimy stałe działania na rzecz ochrony ich praw i interesów. W ciągu roku realizujemy kilkanaście projektów, zarówno merytorycznych, jak i rozrywkowych.

Kontakt:

Al. Niepodległości 162 / 2G

02-554 Warszawa

http://samorzadsgh.pl/

e-mail:  biuro@samorzadsgh.pl

 

AZS SGH

Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w środowisku akademickim, wśród studentów i pracowników Szkoły Głównej Handlowej

Kontakt:

http://azssgh.pl/

e-mail:  zarzad.azssgh@gmail.com

 

SKN Bankowości

Studenckie Koło Naukowe Bankowości tworzą studenci zainteresowani tematyką szeroko pojętej bankowości. Celem Koła jest pogłębianie i popularyzacja wiedzy z zakresu bankowości i finansów, rozwijanie horyzontów jego członków oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia w sferze wykraczającej poza teorię nauk ekonomicznych.

Koło działa pod patronatem Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz współpracuje z wieloma instytucjami sektora finansowego.

Kontakt:

http://www.sknb.pl/

e-mail: kontakt@sknb.pl

 

CEMS CLUB Warsaw

CEMS Club Warsaw is a student organization that supports the prestigeous CEMS MIM Programme (Master’s in International Management) in Warsaw School of Economics. CEMS Club consists of members of the programme and active students devoted to organizing international and local projects. CEMS Club Warsaw bolsters the integration of academic and business environments and helps promote corporate partners within Warsaw School of Economics. Our projects are organized on a proffessional level, that is why we have been trusted by numerous well-known international companies. CEMS Club Warsaw is also one of the biggest student organizations on Warsaw School of Economics that gathers over 150 active members.

Kontakt:

SGH, Al. Niepodległości 162G,

p. 66B, Warszawa

http://www.cemsclub.pl/?lang=pl

e-mail:  kontakt@cemsclub.pl

 

SKN Energetyki

Studenckie Koło Naukowe Energetyki jest organizacją, zrzeszającą osoby, których zainteresowania związane są z branżą energetyczną. Koło skupia wokół siebie studentów zarówno Szkoły Głównej Handlowej, jak również Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego. 

Koło powstało w 2011r. i funkcjonuje przy Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich Szkoły Głównej Handlowej. Opiekunem SKN-u Energetyki jest Pani prof. dr hab. Grażyna Wojtkowska-Łodej.

Naszym głównym celem jest rozpowszechnianie wiedzy na temat szeroko rozumianej energetyki wśród studentów najlepszych polskich uczelni. Podczas cotygodniowych spotkań rozważamy nie tylko aspekty ekonomiczne i finansowe, ale również techniczne, polityczne i środowiskowe oraz związane z relacjami międzynarodowymi. Poruszamy najbardziej aktualne zagadnienia dziedziny energetyki zarówno polskiej, jak i światowej.

Koło organizuje liczne spotkania otwarte przedstawicielami branży energetycznej. W ciągu roku akademickiego organizujemy także kilka dużych projektów, takich jak Dzień Energetyki, Future Energy Summit czy Zimowa Szkoła Energii. O każdym z tych wydarzeń można dowiedzieć się z naszego fanpage'a.

Kontakt:

Al. Niepodległości 128, Mokotów, Warszawa, Poland

http://www.skne.pl/

e-mail:  sknenergetyki@gmail.com

 

SKN Ekonomii

SKN Ekonomii został wpisany do Rejestru Uczelnianych Organizacji Studenckich 27 listopada 2002 roku. Jesteśmy grupą młodych ludzi chcących poszerzać swoją horyzonty, powiększać wiedzę(nie tylko ekonomiczną), a także wzajemnie się od siebie uczyć. Koło ściśle współpracuje zKatedrą Ekonomii I Szkoły Głównej Handlowej.

Serdecznie zapraszamy na spotkania SKN Ekonomii! 

Studenckie Seminaria Ekonomiczne odbywają się co poniedziałek o godzinie 19:00 (sala wkrótce) (w semestrze zimowym 2015/2016). Tematem zajęć w tym semestrze jest ekonomia rozwoju.

Na każdym spotkaniu Koła jeden z czlonków prezentuje wcześniej wybrany artykuł z omawianej w danym semestrze dziedziny ekonomii, po czym razem dyskutujemy o jego metodologii i wynikach.

Oprócz cotygodniowych spotkań Koło organizuje co semestr dłuższe seminaria wyjzadowe oraz wykłady okazjonalne.

Kontakt:

http://sknekonomii.pl/

e-mail:  m.wronski@sknekonomii.pl

 

SKN Motoryzacji

SKN Motoryzacji to jedyna taka organizacja studencka w Polsce zrzeszającą fanów motoryzacji. Działamy przy Katedrze Geografii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Poprzez realizację swojej pasji, pełni entuzjazmu tworzymy nową ścieżkę rozwoju dla studentów SGH oraz innych uczelni z całej Polski.

Misja

Naszym celem jest jednoczenie miłośników motoryzacji, promowanie jej wśród studentów oraz pogłębianie wiedzy. Chcielibyśmy wprowadzić stałą współpracę firm z branży z naszą Uczelnią. Realizujemy liczne projekty, które obejmują nie tylko spotkania z uznanymi ekspertami z branży, ale także umożliwią nam sprawdzenie swoich sił w praktyce.

Kontakt:

http://sknmotoryzacji.pl/

e-mail:  kontakt@sknmotoryzacji.pl

 

SKN Spraw Zagranicznych

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych w Szkole Głównej Handlowej przy Katedrze Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta to organizacja zrzeszająca studentów wszystkich lat i uczelni o zainteresowaniach skupiających się wokół polityki międzynarodowej, stosunków gospodarczych i dyplomacji. Naszym głównym celem jest pogłębianie przedmiotu aktualnych dyskusji oraz obiektywne dzielenie się ich sensem wśród społeczności akademickiej.

SKN SZ powstał w 2000r. przy Katedrze Integracji Europejskiej SGH. Od tamtej pory naszym opiekunem jest prof. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska. Jesteśmy jedną z najbardziej aktywnych i dynamicznie rozwijających się organizacji na uczelni. Wśród naszych członków są osoby studiujące ekonomię, finanse i prawo. Organizujemy panele dyskusyjne, warsztaty, wypady edukacyjne, pokazy filmów, a także unikalne projekty. Zajmujemy się również organizacją wizyt znaczących gości z zagranicy na SGH.

Nasze projekty:

Światowe Poniedziałki – sztandarowy projekt SKN SZ – poniedziałkowe debaty na najbardziej aktualne tematy ze znanymi ekspertami,

Akcja Dyplomacja – cykl studyjnych wizyt w warszawskich placówkach dyplomatycznych organizowany pod patronatem Unesco i przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, projekt co roku wieńczy uroczysty bankiet w Pałacu Lubomirskich, na który oprócz uczestników zapraszani są przedstawiciele korpusu dyplomatycznego,

Fraud&Crime Conference – organizowana przy współpracy z SKN Biznesu konferencja dotycząca przestępczości oraz jej zwalczania od strony ekonomicznej i międzynarodowej,

Jesienna Szkoła Młodych Dyplomatów – cykl wykładów i warsztatów poświęconych współczesnej dyplomacji, savoir-vivre oraz pracy w MSZ; uczestnicy kończą szkolenie z certyfikatem absolwenta,

Świat na Ekranie – seanse niezależnych filmów skoncentrowanych na problemach współczesnego świata,

Human Rights Week – najnowszy projekt SKN Spraw Zagranicznych organizowany pod patronatem Amnesty International, poprzez który pragniemy zwiększyć świadomość studentów na temat łamania praw człowieka na świecie.

Lobbying Day – Konferencja poświęcona tematyce lobbyingu, składająca się z lobbyingowego warsztatu oraz paneli dotyczących lobbyingu w Polsce i w Unii Europejskiej.

Kontakt:

Studenckie Koło Naukowe Spraw Zagranicznych
przy Katedrze Integracji Europejskiej im. J. Monneta
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Al. Niepodległości 162, pokój 327
02-513 Warszawa

http://sknsz.pl/

e-mail:  info@sknsz.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)