Studia II stopnia - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Poniższe zestawienie zawiera kierunki studiów i specjalności Studiów II Stopnia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

KIERUNEK STUDIÓW

SPECJALNOŚCI TRYB

analiza danych – big data

brak

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

e-biznes

marketing internetowy
zarządzanie firmą w e-biznesie
zarządzanie informacją i technologią informacyjną

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

ekonomia

analizy makroekonomiczne
analizy mikroekonomiczne
ekonomia teoretyczna

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

ekonomiczna analiza prawa

ekonomiczna analiza regulacji 

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

finanse i rachunkowość

Bankowość
finanse przedsiębiorstwa
międzynarodowe rynki finansowe
podatki
rachunkowość
ubezpieczenia

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)

finanse międzynarodowe 
rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

kierunek menedżerski (NOWOŚĆ)

menedżer – kierownik zespołu
menedżer – przedsiębiorca
menedżer w administracji publicznej
menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne

analizy statystyczne i data mining; 
badania marketingowe i analizy rynku
ekonometria
ekonomia matematyczna
informatyka gospodarcza
procedury analizy decyzji
statystyka stosowana
systemy informatyczne w zarządzaniu

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

międzynarodowe stosunki gospodarcze

Innovation and Competitiveness in the World Economy
przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym
Unia Europejska jako partner globalny

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

polityka publiczna (NOWOŚĆ)

instrumenty polityki publicznej
polityka zagraniczna i dyplomacja
polityki sektorowe

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

turystyka międzynarodowa, hotelarstwo i usługi czasu wolnego

brak

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 

zarządzanie

biznes turystyczny
gospodarka nieruchomościami
marketing
zarządzanie projektami 
zarządzanie strategiczne
zarządzanie wartością firmy
zarządzanie w transporcie i logistyce
zarządzanie zasobami ludzkimi 

Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe 
 

zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa   Stacjonarne, niestacjonarne zaoczne, niestacjonarne wieczorowe

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)