Nowe Kierunki Studiów - SGH

Rekrutacja na SGH to możliwość wyboru unikalnych kierunków studiów. Podczas tegorocznej rekrutacji kandydaci mają do wyboru zupełnie nowe kierunki stworzone we współpracy ze specjalistami z sfery biznesu i polityki. Na studiach licencjackich do wyboru po pierwszym roku studiów: Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie oraz Polityka Społeczna. Na studiach magisterskich dodatkowo można wybrać Kierunek Menedżerski. 
W tym rok podczas rekrutacji na studia, osoby zainteresowane Szkołą Główną Handlową w Warszawie mają możliwość rozpocząć naukę na nowych kierunkach, które dają możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz kompetencji ważnych na rynku pracy. 

Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance) 

To studia, które rozwijają umiejętności pozwalające na rozpoczęcie pracy zawodowej w międzynarodowym środowisku biznesowym i finansowym. Podczas zajęć z analizy finansowej i marketingowej, finansów międzynarodowych, rynków kapitałowych student zdobywa wiedzę, którą będzie wykorzystywać nie tylko w trakcie ważnych transakcji finansowych, ale też przy współpracy biznesu i polityki. W ramach studiów realizowane są również projekty doradcze dla sektora prywatnego i publicznego, dzięki czemu zadania teoretyczne łączone są w organiczny sposób z wykorzystanie ich w praktyce zawodowej. Na kierunku Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance) można wybrać trzy specjalizacje: 
  • biznes międzynarodowy 
  • finanse międzynarodowe 
  • rozwój globalny i zarządzanie (Governance)
Absolwent tych studiów jest poszukiwanym na rynku specjalistą, który rozumie dynamikę handlu międzynarodowego oraz siły globalizacji, które wpływają na poszczególne organizacje i gospodarki na poziomie krajowym. 

Polityka społeczna 

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć studia na kierunku Polityka społeczna, mogą oczekiwać od wykładów i zajęć praktycznych wyraźnego skupienia się na zagadnieniach prowadzenia działalności gospodarczej, analizy i reformy systemów zabezpieczenia społecznego czy też prowadzenia polityki społecznej przez instytucje administracji publicznej różnego szczebla. Ważnym aspektem tych studiów jest też współpraca z organizacjami pozarządowymi i realizacja podstawowych założeń strategii lokalnych w samorządach. Student tego kierunku zdobywa wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii oraz analizy procesów gospodarczych w skali mikro i makro. Podczas studiów, słuchacze mają możliwość realizacji projektów socjalnych oraz ewaluacji strategii działania instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w zakresie polityki społecznej. 
Na kierunku Polityka społeczna można wybrać dwie specjalizacje: 
  • lokalna polityka społeczna 
  • systemy zabezpieczenia społecznego
Kierunki Globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie (Governance) oraz Polityka społeczna, można zacząć studiować w Szkole Główne j Handlowej w Warszawie już od tego roku na studiach licencjackich a Kierunek Menedżerski również na studiach magisterskich.

Kierunek Menedżerski

Studia Menedżerskie powstały zgodnie z założeniem, że wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu oraz pokrewnych dyscyplin należy połączyć z praktyką wypełniania roli specjalisty –menedżera, który pracuje w dużej firmie lub prowadzi własną działalność gospodarczą. Podczas zajęć na tym kierunku studenci będą mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności w ramach różnych działań dydaktycznych: ćwiczeniach, treningach, warsztatach oraz laboratoriach. Dzięki temu rozwój ich wiedzy będzie szedł w parze z treningiem kompetencji miękkich i pozwoli na sprawdzenie się w różnych sytuacjach rynku pracy. 
Na Kierunku Menedżerskim można wybrać 4 specjalizacje: 
  • menedżer – kierownik zespołu
  • menedżer – przedsiębiorca
  • menedżer w administracji publicznej
  • menedżer logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw
Ważnym aspektem tego kierunku jest przygotowanie absolwentów, którzy będą potrafili poradzić sobie na zmieniającym się rynku pracy. Dzięki zdobytej wiedzy o umiejętnościach praktycznego jej wykorzystania absolwent będzie posiadał zdolność do wdrażania nowych rozwiązań oraz ulepszania i testowania zastałych schematów. 
Wszystkie informacje o nowych kierunkach studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie są dostępne pod adresem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/rekrutacja/Strony/default.aspx oraz pod adresem mailowym: rekrutacja@sgh.waw.pl 
 
 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)