Cztery litery do konkretnej kariery!

Cztery litery do konkretnej kariery

Stanowią elitę w świecie finansów. Dzięki zdobytej wiedzy mogą się pochwalić najwyższymi kwalifikacjami w tej dziedzinie. Jak wynika z raportu Goldman Recruitment Salary Survey 2015*, mogą też liczyć na aż 80% wzrost wynagrodzenia. Mowa o profesjonalistach posiadających dyplom ACCA. Jednym z najszybszych sposobów zdobycia tej kwalifikacji mogą być studia magisterskie „Finance and Accounting” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) to jedna z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych z zakresu finansów i rachunkowości, doceniana przez pracodawców na całym świecie, a od ponad 10 lat również w Polsce. Jak mówi Aleksandra Friedel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu w Unilink S.A., która może pochwalić się tym tytułem: - Większość ofert na kluczowe stanowiska finansowe w Polsce wymienia posiadanie tytułu ACCA jako atut, ale coraz częściej jest to już konieczność. Potwierdzeniem tego trendu są badania firmy Goldman Recruitment. Posiadanie tytułu ACCA wymagane jest nie tylko w obszarze finansów korporacyjnych na stanowiskach dyrektora czy kontrolera finansowego, ale również w takich obszarach jak audyt wewnętrzny, bankowość czy centra usług wspólnych (BPO). Warto też wspomnieć, że z organizacją ACCA współpracuje ponad 7100 pracodawców z całego świata, którzy tworzą sieć akredytowanych firm chętnie zatrudniających i wspierających rozwój członków i studentów ACCA. W Polsce takich pracodawców jest 50, a wśród nich, m.in.: Agora, BP, Capgemini, Citi Handlowy, EY, Coca-Cola, Deloitte, HP, IBM, Infosys, KPMG, Link 4, Motorola, P&G, PwC, PZU, Siemens, Stell i Unilever. Według danych z przytoczonego badania, średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w trakcie zdobywania tego certyfikatu wyniosło w 2014 roku 10 700 zł, a po jego zdobyciu aż 19 200 zł. 
Warto zacząć wcześniej i ze wsparciem
By zdobyć kwalifikację ACCA należy nie tylko zdać egzaminy, ale również wykazać się minimum 3-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z finansami. Doświadczenie nie jest jednak wymagane by zacząć zdobywać poszczególne kompetencje, dlatego warto rozważyć zdobywanie kwalifikacji już w trakcie studiów.  Szczególnie, że – wybierając studia magisterskie na kierunku „Finance and Accounting” w SGH - można w ramach przedmiotów realizowanych na uczelni zaliczyć już część egzaminów ACCA. Zajęcia na tym kierunku prowadzone są po angielsku przez polskich i zagranicznych trenerów i praktyków szkolących na co dzień w programie ACCA w EY Academy of Business, oraz przez wykładowców SGH. Już w ramach studiów student SGH realizuje sylabus ACCA i po ukończeniu pierwszego roku ma zaliczony cały poziom ACCA Fundamentals. W trakcie drugiego roku realizuje poziom Professional i podchodzi do egzaminów zewnętrznych organizacji. Jest to najszybsza droga do zdobycia tej kwalifikacji.
Znak jakości
Dyplom ACCA to dla pracodawcy pewien rodzaj „znaku jakości”, potwierdzenie, że konkretnych umiejętności czy wiedzy kandydata nie musi już sprawdzać podczas rekrutacji, co podkreśla inna członkini ACCA - Katarzyna Ostap-Tomann, zastępca CFO, Dyrektor Zarządzający ds. Finansów w firmach Cyfrowy Polsat i Polkomtel oraz Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Telewizji Polsat. Program ACCA jest bowiem kompleksowy, obejmuje wszelkie zagadnienia niezbędne do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz podejmowania właściwych decyzji biznesowych. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem, audytu, rachunkowości zarządczej, rachunkowości finansowej, zarządzania ryzykiem, planowania strategicznego, a także prawa i podatków. To co istotne dla pracodawcy, to również to, że program kwalifikacji bazuje na aktualnych i stale weryfikowanych potrzebach firm. Egzaminy oparte są na studiach przypadków, które mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłej pracy zawodowej. Dzięki temu studenci kierunkuFinance and Accountingw SGH zdobywają nie tylko konkretny zasób informacji, ale także praktyczne umiejętności biznesowe, które wspierają ich karierę i rozwój. Zgadza się z tym Aleksandra Friedel: - Program ACCA jest bardzo bogaty w wiedzę, którą wykorzystuje się potem w praktyce, co jest jego przewagą nad innymi, lokalnymi programami, które w dużej części są bardzo teoretyczne. Ze względu na jego globalny zasięg, ACCA otwiera też wiele drzwi i stwarza większe możliwości na ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku.
Zdaniem Katarzyny Ostap-Tomann zdobycie kwalifikacji ACCA jest też potwierdzeniem innych istotnych dla pracodawcy cech kandydata. –Osoba, która przystępuje do egzaminów musi wykazać się determinacją w dążeniu do celu, systematycznością w nauce i bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Te cechy plus zdobyta wiedza są sygnałem dla pracodawcy, że kandydat już kiedyś podjął się trudnego zadania i wykonał je z bardzo dobrym rezultatem. Właśnie dlatego, po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu dyplomu ACCA można liczyć na wzrost wynagrodzenia nawet o 80%. Pracodawcy doceniają ten ogromny wysiłek, bo zdają sobie sprawę, że profesjonalista z tytułem ACCA stanowi ich przewagę konkurencyjną.
Dyplom ACCA można nazwać „kropką nad i” w świecie finansów. To gwarancja wiedzy najwyżej jakości, dowód ciężkiej pracy i dokument dający lepsze perspektywy rozwoju zawodowego.
*Salary Survey 2015 – Goldman Recruitment 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)