Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Jeszcze tylko dwa dni zostały na rejestrację w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym, uzupełnienie ocen z matury oraz dokonanie przelewu za opłatę rekrutacyjną. Wszystkie te kroki należy wykonać by wziąć udział w rekrutacji do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 
Kandydat, który chce studiować na najlepszej uczelni ekonomicznej w kraju powinien, po pierwsze zarejestrować się w Internetowym Systemie Rekrutacyjnym (ISR). W ramach jednego konta można rekrutować się na studia stacjonarne, niestacjonarne popołudniowe i sobotnio-niedzielne oraz studia w języku angielskim. Wybór trybu studiów nie wpływa na wysokość opłaty rekrutacyjnej, którą ponosi się tylko raz. W tym roku jest to 85 złotych.
Po utworzeniu konta, ważne jest uzupełnienie wszystkich pól dotyczących egzaminu maturalnego. Tegoroczni maturzyści uzyskali wyniki już wczoraj i do 07.07.2016 mają możliwość wpisania wszystkich danych dotyczących przedmiotów rekrutacyjnych. Są to: 
  • matematyka lub fizyka;
  • geografia lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, ekonomia, lub fizyka ;
  • pierwszy język do wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski, lub francuski, lub hiszpański, lub włoski;
  • drugi język do wyboru, inny niż ten z pierwszego wyboru: angielski lub niemiecki, lub rosyjski lub francuski lub hiszpański lub włoski
W przypadku studiów w języku angielskim ważnej jest też posiadanie odpowiedniego dokumentu znajomości języka angielskiego. Może to być wynik z rozszerzonej matury: minimum 70% lub certyfikat językowy na poziomie minimum B2. 
Rejestracja na studia w SGH kończy się 07.07.2016. Wszystkie osoby z uzupełnionymi kontami otrzymają wiadomość o wyniku rekrutacji na swoje konto w systemie internetowym do 14.07.2016. Od 15 do 22 lipca 2016 mogą złożyć dokumenty w siedzibie Działu Rekrutacji. 
Ważne by przygotowując dokumenty do złożenia nie zapomnieć o: 
  • wydrukowanym internetowym formularzu rekrutacyjnym, który stanowi podanie o przyjęcie na studia;
  • oryginale świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB;
  • dokumencie tożsamości: może to być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub książeczka wojskowa;
  • jednej kolorowej fotografii w formacie paszportowym. 
Osoby wyjeżdżające na wakacje, które nie mogą pojawić się osobiście i złożyć dokumentów, mogą skorzystać z pomocy pełnomocnika. Należy w tym przypadku uzupełnić odpowiednie pełnomocnictwo, podpisać i wraz z dokumentem tożsamości przekazać osobie, która złoży dokumenty. Umowa o odpłatności za studia w dwóch egzemplarzach będzie przygotowana w Dziale Rekrutacji dlatego nie należy jej drukować. 
Uwaga! Dokumenty przyjmowane są w białej lub szarej teczce. 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyjęć, limitów miejsc oraz harmonogramu rekrutacji można znaleźć pod adresem: http://oferta.sgh.waw.pl/pl/studialicencjackie/rekrutacja/Strony/zasady_przyjec.aspx 
Osoby zakwalifikowane na studia składają dokumenty w Dziale Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki, pod adresem al. Niepodległości 162, budynek Główny SGH, pokój nr. 37 w godzinach 09:00 – 16:00. Na wszystkie pytania dotyczące rejestracji w systemie rekrutacyjnym ISR oraz składania dokumentów na studia odpowiada Dział Rekrutacji i Organizacji Dydaktyki pod telefonem: 22 564 7777 oraz rekrutacja@sgh.waw.pl

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Komentarze (0)