Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

wat warszawa

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie to najbardziej prestiżowa wojskowo- cywilna uczelnia publiczna w kraju. Założona w 1951 roku, prowadzi kształcenie dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, jak i osób cywilnych, a w jej ofercie edukacyjnej znajdują się studia inżynierskie, licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, jak również inne formy doskonalenia i zdobywania wiedzy. Zbudowana na fundamencie bogatej historii uczelnia, której patronem jest wybitny działacz niepodległościowy stanowi także zaplecze eksperckie i badawcze Ministerstwa Obrony Narodowej, a także innych resortów w zakresie tzw. high technology, w tym techniki wojskowej i technologii bezpieczeństwa. Misją Wojskowej Akademii Technicznej jest wykształcenie absolwentów gotowych służyć wiedzą Państwu Polskiemu, w myśl przesłania „Omnia Pro Patria”, czyli „Wszystko dla Ojczyzny”.

STUDIA

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie prowadzi kształcenie na jednolitych studiach magisterskich w ramach 11 kierunków politechnicznych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz kształcenie dla osób cywilnych na ponad 20 kierunkach, prowadzonych wedle podziału na pierwszy i drugi stopień. Podchorążowie zdobywają wysokiej jakości wykształcenie według nowego modelu studiów wojskowych, który kładzie nacisk na przygotowanie dowódcze przyszłych oficerów. W czasie nauki otrzymują oni na koszt Ministerstwa Obrony Narodowej zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie oraz comiesięczne uposażenie finansowe. Kandydaci na studia mogą wybierać spośród dziedzin kształcenia zlokalizowanych na ośmiu wydziałach: Wydziale Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, Wydziale Cybernetyki, Wydziale Elektroniki, Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wydziale Inżynierii Mechanicznej, Wydziale Mechatroniki i Lotnictwa, Wydziale Nowych Technologii i Chemii oraz Instytucie Optoelektroniki.

Studenci otrzymują możliwość rozwijania wiedzy i zainteresowań nie tylko poprzez uczestnictwo w zajęciach. W ramach uczelni funkcjonuje Klub WAT, prowadzący działalność kulturalno- oświatową, Chór Akademicki, Orkiestra WAT, Klub fantastyki oraz koła studenckie: plastyczne i teatralne.

WYKŁADOWCY

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie od wielu lat klasyfikowana jest w czołówce najlepszych uczelni technicznych w kraju. Wpływ na wysokie notowania mają innowacyjne programy kształcenia, a także grono wykładowców złożone z niemal tysiąca nauczycieli akademickich, w tym ponad dwustu samodzielnych pracowników naukowych. Dzięki nim, każdego roku mury uczelni opuszczają absolwenci przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie i rynku zawodowym, cieszący się dużym uznaniem wśród pracodawców zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

INFRASTRUKTURA

Siedziba Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie mieści się przy ulicy gen. Sylwestra Kaliskiego 2, w najbliższym otoczeniu Puszczy Kampinoskiej, czyli zielonej części dzielnicy Bemowo. W strukturze uczelni działają między innymi: centra naukowo- badawcze, laboratoria naukowo- badawcze, centrum transferu technologii, czy wydawnictwo. W obiektach Akademii swoją siedzibę ma także Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne, którego priorytetowym celem jest wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę oraz kształtowanie postaw patriotycznych.

 

Kierunki studiów prowadzone w WAT:

żródło: materiały WAT

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Komentarze (0)