Studia z dofinansowaniem

W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia otrzymała dofinansowanie z EFS do 30% wysokości czesnego na realizację wybranych specjalności studiów licencjackich na kierunku:

  • Psychologia specjalności: Psychologia w biznesie, Psychologia w promocji zdrowia, Psychologia w reklamie i marketingu

  • Finanse i rachunkowość specjalność: Data science w finansach we współpracy z otoczeniem społeczno -gospodarczym

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)