ZASADY REKRUTACJI:

Przyjmowanie dokumentów na studia: 4 maja – 31 sierpnia

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń

 

Wymagane dokumenty na studia I stopnia i Psychologię:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Dwie fotografie legitymacyjne
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na stronie www.wsei.lublin.pl)
 • Umowa o warunkach odpłatności
 • Kandydaci na studia inżynierskie oraz na kierunek Pielęgniarstwo: zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o zdolności do podjęcia nauki (stanie zdrowia)
 • Kserokopia dowodu osobistego

Wymagane dokumenty na studia uzupełniające II stopnia:

 • Kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał dokumentu do wglądu)
 • Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia i suplementu (oryginały dokumentów do wglądu)
 • Dwie fotografie legitymacyjne
 • Kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie i na stronie www.wsei.lublin.pl)
 • Umowa o warunkach odpłatności
 • Kserokopia dowodu osobistego

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)