Co nas wyróżnia

WSEI jest zdecydowanym liderem pod względem przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Pracodawcy uczestniczą w kształceniu studentów WSEI. Uczelnia podpisała szereg umów z partnerami strategicznymi, czyli instytucjami i przedsiębiorstwami, w których realizowane są praktyki zawodowe, i z których pochodzi kadra dydaktyczna Uczelni.

Studenci WSEI mogą indywidualnie kształtować ścieżkę edukacyjną. Studia w WSEI odbiegają od starych i skostniałych form studiów akademickich. Zamiast tradycyjnych przedmiotów student wybiera moduły. Przewagą modułowego systemu kształcenia nad tradycyjnymi akademickimi formami jest zmniejszenie liczby egzaminów i zaliczeń. W każdym module połączono kilka dotychczasowych przedmiotów. Wiedzę teoretyczną przekazywaną w ramach każdego modułu ograniczono do minimum, starannie analizując, które teoretyczne aspekty wiedzy będą niezbędne w przyszłej pracy zawodowej.

Studia modułowe pozwalają:

  • Zdobyć zawód już podczas studiowania; nabywać różnorodne kompetencje z wielu dziedzin.
  • Wykorzystać zdobytą wiedzę od razu podczas zajęć praktycznych; warsztatowych i projektowych.
  • Nawiązać kontakt z pracodawcą i zapoznać się z realiami rynku pracy.
  • Zdobywać doświadczenie zawodowe w czasie studiów pod opieką pracodawcy.
  • Elastycznie kształtować ścieżkę studiowania.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)