Nasze Atuty

PRESTIŻ – Uczelnia doceniana przez niezależne instytucje w rankingach edukacyjnych; Uzyskane certyfikaty potwierdzają uznanie dla przestrzegania wysokich standardów edukacyjnych, aktywnie wspierającą swoich studentów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji celów na rynku pracy;

 

EFEKTYWNOŚĆ – 95% absolwentów WSEI pracuje;

 

WYSOKA JAKOŚĆ - program kształcenia dostosowany do wymogów rynku pracy i stale aktualizowany we współpracy z instytucjami partnerskimi, przygotowujący wyspecjalizowaną kadrę w różnych dziedzinach;

 

DOŚWIADCZENIE - Wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna z bogatym dorobkiem naukowym oraz doświadczeniem zawodowym;

 

PRAKTYCZNOŚĆ – modułowy system kształcenia, głównym zadaniem jest połączenie solidnej wiedzy teoretycznej z nabywanymi umiejętnościami praktycznymi, 3 miesięczne praktyki zawodowe w partnerskich firmach i instytucjach,  Wykłady otwarte – jako rozszerzenie i uzupełnienie programu kształcenia;

 

NOWOCZESNA BAZA DYDAKTYCZNA – laboratoria nowej generacji z unikalną aparatura badawczą, nowoczesne sale dydaktyczne, własna skomputeryzowana biblioteka, własny Dom Studenta o wysokim standardzie;

 

MIĘDZYNARODOWOŚĆ – przedsięwzięcia o charakterze naukowo-badawczym i edukacyjnym z partnerami zagranicznymi, międzynarodowa wymiana studentów i pracowników; rekrutacja kandydatów z zagranicy na studia prowadzone w języku polskim i angielskim;

 

AKTYWNOŚĆ - kołach naukowe, uczestnictwo w konferencjach naukowych i seminariach oraz w projektach badawczych i wdrożeniowych;

 

ELASTYCZNOŚĆ – POŁĄCZ STUDIA Z PRACĄ - studia są skierowane także do osób już pracujących, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub uzyskać nowe;

 

PARTNERSTWO – wsparcie pracowników akademickich i administracyjnych oraz partnerów biznesowych

 

Czy wiesz, że …

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie po raz kolejny została laureatem ogólnopolskich rankingów i konkursów.

Certyfikat „Uczelnia Liderów 2016 ze Specjalnym Wyróżnieniem Zarządu Fundacji”;

Certyfikat „Dobra Uczelnia, Dobra Praca 2016”

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2016”

Godło: „Uczelnia Wyższa Roku 2016”

Certyfikat „Polska Nagroda Innowacyjności 2015”

 

Dodatkowo Uczelnia zapewnia:

  • Stypendia WSEI i socjalne oraz liczne bonifikaty
  • Certyfikowane szkolenia językowe i informatyczne (Cisco, Oracle, Microsoft IT, TELC)
  • WSEI prowadzi treningi adaptacyjne dla studentów I roku przygotowujące do samodzielnej pracy i efektywnej nauki w systemie akademickim
  • Wsparcie dla studentów niepełnosprawnych (treningi relaksacyjne, zajęcia rewalidacyjne: warsztaty psychoedukacyjne – muzykoterapia, indywidualne spotkania terapeutyczne z psychologiem)
  • Opracowanie z doradcą zawodowym własnej ścieżki kariery zawodowej
  • Możliwość rozwoju zainteresowań w organizacjach studenckich, kołach naukowych i zespołach artystycznych

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Komentarze (0)