Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej

Studia Podyplomowe Geriatria z Elementami Opieki Długoterminowej i Medycyny Paliatywnej  

Zadaniem Studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu medycyny wieku podeszłego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki długoterminowej i chorych u schyłku życia, również tych ze schorzeniami nienowotworowymi takimi jak ciężka niewydolność serca czy otępienie. Studia przygotowują kadry jednostek, w których będą przebywają w celach profilaktycznych, ale i diagnostyczno-leczniczych i opiekuńczych osoby starsze. 
Są one dedykowane osobom posiadającym wykształcenie wyższe licencjackie, jednolite magisterskie lub magisterskie, lekarskie. Ich ramowy program obejmuje 1203 godzin dydaktycznych (60 punktów ECTS), w tym 197 godzin realizowanych w ramach kontaktu z wykładowcami oraz 1006 godz. samokształcenia.
Studia trwają dwa semestry i obejmują 10 sobotnio-niedzielnych zjazdów. Zjazdy odbywają się jeden raz w miesiącu. Zajęcia prowadzone są przez osoby kompetentne z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie geriatrii, interny, opieki długoterminowej, medycyny paliatywnej, psychologii, rehabilitacji ruchowej, terapii zajęciowej, dietetyki itp. 
Obejmują one takie zagadnienia jak:
 • Całościowa ocena geriatryczna. Rola zespołu interdyscyplinarnego  
 • Najczęstsze choroby występujące u osób w wieku podeszłym
 • Wybrane Wielkie Zespoły Geriatryczne 
 • Sarkopenia i zespół kruchości (frailty) 
 • Farmakoterapia geriatryczna 
 • Psychogeriatria 
 • Podstawy dietoterapii
 • Możliwości fizjoterapii w geriatrii
 • Specyfika postępowania z pacjentem starszym w onkologii 
 • Zaburzenia snu 
 • Technologia i osoby starsze: teleopieka i telemedycyna 
 • Zasady komunikacji z pacjentem starszym 
 • Dobre praktyki opieki długoterminowej w Polsce i na świecie 
 • Chory leżący - zasady postępowania 
 • Odleżyny - zasady zapobiegania i leczenia 
 • Pacjent starszy z chorobą nowotworową i nienowotworową w medycynie paliatywnej 
 • Ból ostry i przewlekły - podstawy interwencji terapeutycznych
 • Chory u schyłku życia i jego rodzina - wsparcie socjalne i psychologiczne 
 • Zespół wypalenia u personelu i opiekuna

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Komentarze (0)