informatyka politechnika wrocławska studia

Informatyka – Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska to łącznie 48 różnorodnych kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, realizowana na studiach inżynierskich i magisterskich.

Kierunek Informatyka na Politechnice Wrocławskiej prowadzony jest na 3 wydziałach: Wydziale Informatyki i Zarządzania, Wydziale Elektroniki oraz na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy o ogólnych zagadnieniach informatyki, takich jak: systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych czy języki i techniki programowania. Istotą studiów jest pokazanie różnorodności zastosowań informatyki w systemach technicznych, ekonomicznych czy biomedycznych. Mają nauczyć metod gromadzenia i przetwarzania danych, podstaw podejmowania decyzji- sterowania, metod sztucznej inteligencji i systemów ekspertowych. Informatyka na Politechnice Wrocławskiej to wykształcenie wysokiej klasy specjalisty, który swobodnie posługiwać się będzie narzędziami i systemami informatyki. 

Studia na kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej, od drugiego stopnia, dzielą się na cztery specjalności: Projektowanie systemów informatycznych, Inżynieria oprogramowania, Zastosowanie specjalistycznych technologii informatycznych, Data Science / Danologia. Lista przedmiotów, które należy zaliczyć nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: sieci komputerowe, matematyka dyskretna, hurtownie danych, paradygmaty programowania, metody systemowe i decyzyjne, techniki przetwarzania mediów cyfrowych, wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi. Przedmioty zawarte w programie nauczania rozwijają różne umiejętności, wśród których można wyróżnić: konstruowanie i implementowanie algorytmów, dobranie i ocenę przydatności paradygmatu programowania do problemu, zbudowanie baz danych, zbudowanie informatycznego systemu czasu rzeczywistego. Z bagażem wiedzy absolwent studiów informatycznych może znaleźć zatrudnienie na stanowiskach w informatycznych firmach projektujących, informatycznych firmach wytwórczych, firmach administrujących sieciami, czy też organizacjach gospodarczych i społecznych. 

Kandydaci na studia, przed obraniem konkretnego kierunku kształcenia, zadają wiele pytań mających pomóc im w dokonaniu wyboru. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Krzysiek, student II- stopnia Informatyki mówi:

„Pochodzę z Tarnowa, ale zawsze chciałem wyjechać na studia do Wrocławia. Wybrałem Politechnikę Wrocławską bo to jedna z najlepszych uczelni w kraju, a Informatyka tutaj to zdobywanie potrzebnej, rzeczywiście wykorzystywanej wiedzy. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę na Politechnice Wrocławskiej: 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się współczesnymi narzędziami i systemami informatyki,
  • projektowania i tworzenia rozwiązań programowych w systemach informatycznych i nieinformatycznych o różnych zastosowaniach i wykonanych w różnych technologiach,
  • implementowania i wdrażania efektywnych i bezpiecznych rozwiązań informatycznych,
  • administrowania, testowania, instalowania narzędzi i systemów informatycznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej: 

Absolwent kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej znajdzie zatrudnienie:

  • jako programista systemowy,
  • jako programista aplikacji,
  • jako administrator sieci komputerowej,
  • jako administrator systemów Linux / Windows,
  • jako web designer, webmaster.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszym przedmiotem dla kandydatów na studia na kierunku Informatyka na Politechnice Wrocławskiej jest matematyka. Ona jest podstawą kwalifikacji na studia.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)