Zarządzanie – Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku to ponad 30 kierunków studiów. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzony jest na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Celem kształcenia jest przekazanie jak najszerszej wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji, ekonomicznych i finansowych aspektów działalności firmy, sztuki negocjacji, czy zarządzania zespołem. Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku to nabycie umiejętności niezbędnych w prowadzeniu działalności gospodarczej. 

Studia na kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w agrobiznesie, Psychologia w zarządzaniu. Wśród przedmiotów ogólnych, z którymi muszą się zmierzyć studenci, znajdują się, między innymi: socjologia, finanse i bankowość, informatyka w zarządzaniu, statystyka opisowa, historia gospodarcza. Wszystkie przedmioty ułożone w siatce zajęć mają za zadanie przekazać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji. Istotne jest rozwinięcie umiejętności diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w gospodarowaniu zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent Zarządzania na UB może wykorzystać podejmując pracę w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz kierownika średniego szczebla zarządzania.

Kandydaci, w okresie wyboru studiów, porównują uczelnie, kierunki oraz poszukują jak największej ilości informacji, by dobrze wybrać ścieżkę swojej edukacji wyższej. Jakie ma Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku opinie? Karol, student III- roku Zarządzania mówi:

„Zarządzanie to taki kierunek, na którym musisz pracować nad opanowaniem materiału, ale też musisz pracować nad sobą. Ten kierunek uczy charakteru; wymiany argumentów, sztuki negocjacji, sztuki prezentacji. To połączenie, który wyjdzie na dobre nie tylko w życiu zawodowym, ale też w życiu prywatnym. Wybrałem Uniwersytet w Białymstoku, bo to najlepsza uczelnia na Podlasiu.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomicznych i finansowych aspektów działalności firmy, 
 • przygotowywania i wdrażania planu rozwoju, 
 • istoty i narzędzi marketingu,
 • znajomości specyfiki przedsiębiorstwa handlowego,
 • technik zarządzania finansami, 
 • pracy w administracji rolnej,
 • zarządzania zespołem,
 • wykorzystywania określonych technik sprzedaży,
 • zasad negocjacji,
 • identyfikacji i rozwijania więzi społecznych występujących w ramach relacji rynkowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie: 

Absolwent kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku znajdzie zatrudnienie:

 • w instytucjach finansowych,
 • w działach marketingowych,
 • w biurach konsultingowych, 
 • w agencjach badań rynku, 
 • w instytucjach ubezpieczeniowych,
 • w agencjach reklamowych. 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę podczas procesu rekrutacji na kierunek Zarządzanie na Uniwersytecie w Białymstoku są: geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Białymstoku

Uniwersytet w Białymstoku kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Białymstoku

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UWB

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę: ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych oraz średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet w Białymstoku

Komentarze (0)